Heeft een kind van tien jaar (of ouder) voor de HPV-vaccinatie toestemming nodig van de ouder(s)?

Heeft een kind van tien jaar (of ouder) voor de HPV-vaccinatie toestemming nodig van de ouder(s)?

Wees hier zeer alert op!! Belangrijk is dat zowel ouders als kind goed geïnformeerd zijn over de voor en tegens en van tevoren de bijsluiter hebben kunnen inzien. Het heeft natuurlijk de voorkeur dat het een weloverwogen keuze wordt van ouders en kind, een kind mag zich achteraf nooit ‘gedwongen’ voelen.

Op 28-10-2011 is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst gewijzigd:

Voor 12 tot 16-jarige kinderen mag een kind zelf kiezen voor een vaccinatie. De ouders hebben hier geen zeggenschap over. Geldt trouwens ook voor abortus. Voor alle andere medische handelingen dienen ouders in deze leeftijdsgroep expliciet toestemming te geven.
Dit principe is voor medische behandelingen nader uitgewerkt in de WGBO. Wie de arts moet informeren en om toestemming vragen voor een medische behandeling, hangt af van de leeftijd van de minderjarige patiënt:

  • Bij kinderen tot 12 jaar is de toestemming van de ouders/voogden vereist. Toestemming van het kind is niet nodig, maar deze heeft wel recht op informatie. De arts moet de voorlichting afstemmen op het bevattingsvermogen van het kind.
  • Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van de ouders/voogden en van de jongere zelf vereist. In twee uitzonderingsgevallen is de toestemming van alleen de jongere voldoende.
    • Als het niet behandelen van de jongere voor hem ernstig nadeel oplevert (denk aan geslachtsziekte, vaccinatie) hoeven de ouders over de behandeling niet te worden ingelicht.
    • Als de behandeling de weloverwogen wens is van de jongere (denk aan abortus, vaccinatie). In dit geval dient de arts in principe wel met de ouders/voogden te overleggen, maar het goed hulpverlenerschap kan met zich meebrengen dat zij over de behandeling niet worden geïnformeerd.
      Ook in deze leeftijdscategorie dienen de jongeren naar hun bevattingsvermogen te worden geïnformeerd over de behandeling.
  • Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie.

Licht gewijzigde versie d.d 28 oktober 2011
KNMG-Wegwijzer dubbele toestemming gezagdragende ouders voor behandeling van minderjarige kinderen.

In deze wegwijzer geeft de KNMG-antwoord op de vraag of een arts, voorafgaand aan een medische behandeling van een minderjarig kind, altijd toestemming moet hebben van beide met gezag belaste ouders. De wet gaat hiervan uit, volgens de rechter hoeft dit niet altijd.
Wie beslist? De hoofdregels

Over een kind jonger dan 12 jaar, beslissen degenen die het gezag over het kind uitoefenen. Meestal hebben beide ouders van het kind het gezag, soms ligt het gezag bij één ouder, soms bij een of twee voogden.1 Zijn er twee gezagsdragers, dan beslissen zij samen. De mening van het kind doet formeel niet ter zake, maar speelt in de afwegingen wel een rol.

Is het kind 12 maar nog geen 16 jaar oud, dan is naast de toestemming van de gezagdrager(s), ook de toestemming van het kind zelf vereist.

Is het kind 16 of 17 jaar, dan beslist hij zelfstandig.

Is een kind wilsonbekwaam, dan beslist/beslissen de gezagdrager(s). https://www.knmg.nl/pdf/dubbele-toestemming/

De NVKP is van mening dat de HPV-vaccinatie één groot gezondheidsexperiment is. Informeren u en uw kind zich dus goed: op onze site en het uitgebreide dossier.

Aanrader: deze minidocu van earth-matter (33 minuten) geeft objectieve informatie over het HPV-vaccin.

Nee, volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst is toestemming van de ouders niet nodig. Wij adviseren ouders samen met hun kind een besluit te nemen over de HPV-vaccinatie.

< vorige