Heeft het HPV-vaccin veel bijwerkingen?

Heeft het HPV-vaccin veel bijwerkingen?

Het HPV-vaccin kent erg veel bijwerkingen. Vanaf 2011 tot eind 2015 zijn 231 ernstige meldingen door Bijwerkingencentrum Lareb opgetekend, waarbij de relatie met het vaccin niet kan worden uitgesloten; langdurige vermoeidheid is het meest genoemd (168 keer). De klachten hebben een aanzienlijke impact op het dagelijks leven van de meisjes.
In de landen waar al eerder met HPV-vaccinaties werd begonnen, zijn veel ernstige bijwerkingen gesignaleerd. Dat geldt zowel voor Gardasil (in Amerika, Australië, en bijvoorbeeld Spanje), als voor Cervarix (Groot-Brittannië).
Wereldwijd zijn er vele, ernstige, bijwerkingen gerapporteerd (begin okt. 2019 meldt http://www.vigiaccess.org/94836 bijwerkingen) en zijn er door ouders belangengroepen opgericht, zoals in Ierland, Denemarken en Engeland. Zowel de verantwoordelijken in Nederland als in het buitenland blijven hardnekkig volhouden dat er geen overtuigend bewijs is dat de vele duizenden gerapporteerde reacties een gevolg zijn van het kort ervoor ingespoten HPV-vaccin. Onduidelijk is welk bewijs de verantwoordelijken kan overtuigen dat de reactie een gevolg is van het vaccin. De NVKP pleit ervoor dat de bewijslast wordt omgedraaid. Als een meisje vlak na de vaccinatie onwel wordt, dan is het aan de verantwoordelijken om te bewijzen dat de reactie NIET een gevolg is van het vaccin.

Milde bijwerkingen komen veel voor, ernstige bijwerkingen zelden. Een deel van de meisjes krijgt een pijnlijke arm of een rode vlek rond de prikplek. Een heel enkele keer valt een meisje flauw of is ze erg moe. Dit flauwvallen kan komen als een meisje het erg spannend vindt om de prik te krijgen. Na enkele dagen zijn de pijn- en moeheidsklachten meestal voorbij. Bijwerkingen kunt u melden bij bijwerkingencentrum Lareb.