Is er al voldoende onderzoek gedaan naar de HPV-prik?

Is er al voldoende onderzoek gedaan naar de HPV-prik?

  • Deskundigen zijn van mening, dat het om een zeldzame, ernstige ziekte gaat.
  • Het is niet het HPV dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, maar het verminderde afweersysteem van de vrouw, dat de chronische virusinfectie niet opgeruimd krijgt; 80% van alle vrouwen in Nederland raakt in haar leven ooit besmet met het humaan papillomavirus, dat dat bijna altijd door het eigen afweersysteem binnen 2 jaar wordt opgeruimd.
  • Vaccinaties worden minder streng en uitgebreid getest dan medicijnen. Als zgn. ‘biologische geneesmiddelen’ zijn vaccins niet onderhevig aan onderzoek op farmacokinetische eigenschappen (d.w.z. we weten niet wat de stoffen in het lichaam doen, waar ze naar toegaan, hoelang deze in het lichaam blijven en of de stoffen worden uitgescheiden). Ook vindt er geen dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek plaats. Dit geldt voor alle vaccins en net zo goed voor het HPV-vaccin.
  • Er is nog zoveel onduidelijkheid over dit vaccin, dat er een speciaal monitoringsplan voor is gemaakt. Het vaccin is volgens de NVKP daarmee té experimenteel om in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen te zijn.
  • Of het vaccin effectief is, zal pas over 10/15 jaar duidelijk kunnen worden. Het vaccin is getest op vrouwen van 16 tot 26 jaar, niet op de 12-jarigen die het vaccin krijgen.
  • De Gezondheidsraad benadrukt zelf dat vervolgonderzoek nodig is.
  • Veiligheid kan niet worden gegarandeerd nu er wereldwijd vele meldingen van ernstige bijwerkingen zijn.
  • In Japan adviseert men het HPV-vaccin niet meer, Israël is er nooit mee begonnen, Denemarken overweegt te stoppen. Ierse, Deense en Engelse ouders verenigen zich om op te komen voor hun dochters, die met ernstige gezondheidsklachten worstelen. Het Amerikaans College van kinderartsen waarschuwt voor onvruchtbaarheid etc. Nederland blijft echter vaccinatieschade als gevolg van HPV vaccinatie ontkennen.

Ja, net als andere geneesmiddelen en vaccins is het HPV-vaccin uitgebreid onderzocht op veiligheid en effectiviteit voordat het op grote schaal werd toegediend. Vanaf het moment dat het vaccin wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma wordt er doorlopend onderzoek gedaan naar de effectiviteit en de bijwerkingen.