Is er al voldoende onderzoek gedaan naar de HPV-prik?

Is er al voldoende onderzoek gedaan naar de HPV-prik?

  • Deskundigen zijn van mening, dat baarmoederhalskanker een ernstige, doch zeer zeldzame ziekte is.
  • Het is niet het HPV dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, maar het verminderde afweersysteem van de jongere, die de chronische virusinfectie niet opgeruimd krijgt; 80% van alle mensen in Nederland raakt in het leven ooit besmet met het humaan papillomavirus, dat bijna altijd door het eigen afweersysteem binnen 2 jaar wordt opgeruimd.
  • Vaccinaties worden minder streng en uitgebreid getest dan medicijnen. Als zgn. ‘biologische geneesmiddelen’ zijn vaccins niet onderhevig aan onderzoek op farmacokinetische eigenschappen (d.w.z. we weten niet wat de stoffen in het lichaam doen, waar ze naar toegaan, hoelang deze in het lichaam blijven en of de stoffen worden uitgescheiden). Ook vindt er geen dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek plaats. Dit geldt voor alle vaccins en ook voor het HPV-vaccin.
  • Er is nog zoveel onduidelijkheid over dit vaccin, dat er een speciaal monitoringsplan voor is gemaakt. Het vaccin is volgens de NVKP daarmee té experimenteel om in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen te zijn.
  • Of het vaccin effectief is, zal pas na 10/15 jaar duidelijk kunnen worden. Het vaccin is getest op vrouwen van 16 tot 26 jaar, niet op de 10-jarigen die het vaccin krijgen.
  • De Gezondheidsraad benadrukt zelf dat vervolgonderzoek nodig is.
  • Veiligheid kan niet worden gegarandeerd nu er wereldwijd vele meldingen van ernstige bijwerkingen zijn.
  • In Japan adviseert men het HPV-vaccin nu weer na een pauze van 9 jaar wegens zorgen over de vele ernstige bijwerkingen. Ierse, Deense en Engelse ouders verenigen zich om op te komen voor hun dochters, die met ernstige gezondheidsklachten worstelen. Het Amerikaans College van kinderartsen waarschuwt voor onvruchtbaarheid etc. Nederland blijft echter vaccinatieschade als gevolg van HPV-vaccinatie ontkennen.

Ja, net als andere geneesmiddelen en vaccins is het HPV-vaccin uitgebreid onderzocht op veiligheid en effectiviteit voordat het op grote schaal werd toegediend. Vanaf het moment dat het vaccin wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma wordt er doorlopend onderzoek gedaan naar de effectiviteit en de bijwerkingen.