Kan er verlamming optreden door de HPV-vaccinatie?

Kan er verlamming optreden door de HPV-vaccinatie?

Uit het eerder gemelde document van de FDA blijkt dat in Amerika wel degelijk meerdere verlammingsverschijnselen zijn opgetreden na HPV-vaccinatie. Het is te gemakkelijk om dit aan toeval toe te schrijven. Ook onder de meldingen bij Lareb zijn tot 4 oktober 2022 (https://www.lareb.nl/nl/databank/result)  12 verlammingen genoteerd:

  • aangezichtsverlamming (facialisparese) : 2
  • Bell's palsy : 1
  • gedeeltelijke verlamming : 1
  • gelaatsparese : 1
  • monoparese : 1
  • peroneale zenuwverlamming : 1
  • slaap paralyse : 1
  • verlamming : 3
  • verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1

Deze minidocu van earth-matter geeft objectieve informatie over het HPV-vaccin

Nee, er kan geen verlamming optreden door de HPV-vaccinatie. In de Verenigde Staten is wel een meisje verlamd geraakt vlak nadat ze de vaccinatie had gekregen. Maar de verlamming bleek door iets anders te komen.