Kan de HPV-vaccinatie chronische vermoeidheid veroorzaken?

Kan de HPV-vaccinatie chronische vermoeidheid veroorzaken?

Bijwerkingencentrum Lareb heeft gemeld, dat in minimaal 168 meldingen langdurige vermoeidheid optrad en een relatie met het vaccin zeer waarschijnlijk werd geacht.

Chronische vermoeidheid komt veel voor bij meisjes en nu ook bij jongens. De oorzaak is onbekend. Na mediaberichten zijn er wel veel meldingen van chronische vermoeidheid bij Bijwerkingencentrum Lareb gedaan. In een groot onderzoek in Engeland met hetzelfde vaccin is geen verband gevonden tussen het vaccin en het ontstaan van de klachten.

Op 8 december 2015 heeft Lareb het ‘Rapport over meldingen van langdurige klachten na HPV-vaccinatie’ gepubliceerd.

Bijwerkingencentrum Lareb heeft vervolgonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van 231 meldingen van langdurige klachten na vaccinatie met het HPV vaccin Cervarix. Het betreft meldingen die Lareb heeft ontvangen sinds de introductie van dit vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma in 2009. Om meer en beter inzicht te krijgen in de meldingen van langdurige klachten is zo veel mogelijk aanvullende informatie opgevraagd bij de melders. Ook is medische informatie van huisartsen en medisch specialisten verzameld en zijn resultaten van medisch aanvullend onderzoek opgevraagd.”

Lees meer:
https://www.lareb.nl/nl/news/rapport-over-meldingen-van-langdurige-klachten-na-hpv-vaccinatie
https://www.lareb.nl/media/elyh4r3e/lareb_rapport_hpv_dec15_03.pdf

Voor de zekerheid is het RIVM een soortgelijk onderzoek in Nederland gestart. Zie ook Onderzoek naar HPV-vaccinatie en langdurige vermoeidheidsklachten