Kan de HPV-vaccinatie chronische vermoeidheid veroorzaken?

Kan de HPV-vaccinatie chronische vermoeidheid veroorzaken?

Bijwerkingencentrum Lareb heeft gemeld, dat in minimaal 168 meldingen langdurige vermoeidheid optrad en een relatie met het vaccin zeer waarschijnlijk werd geacht.

Chronische vermoeidheid komt veel voor bij meisjes. De oorzaak is onbekend. Na mediaberichten zijn er wel veel meldingen van chronische vermoeidheid bij Bijwerkingencentrum Lareb gedaan. In een groot onderzoek in Engeland met hetzelfde vaccin is geen verband gevonden tussen het vaccin en het ontstaan van de klachten. Voor de zekerheid is het RIVM een soortgelijk onderzoek in Nederland gestart. Zie ook Onderzoek naar HPV-vaccinatie en langdurige vermoeidheidsklachten