Waarom is er momenteel geen HPV-vaccinatie bij jongens?

Waarom is er momenteel geen HPV-vaccinatie bij jongens?

Er is nog geen onderzoek dat de effectiviteit en veiligheid kan aantonen, dus daarom is het af te raden om dit omstreden vaccin ook aan jongens te geven om zeer zeldzame vormen van kanker te voorkomen.

De Gezondheidsraad (Gr) adviseert de minister over vaccinaties. In 2008 heeft de Gr de minister geadviseerd te vaccineren tegen HPV en sinds 2009 worden meisjes gevaccineerd tegen HPV type 16 en 18. Indertijd heeft de Gr wel stil gestaan bij een HPV-vaccinatie voor jongens. Ze hebben dit bekeken zowel vanuit het perspectief van mogelijk betere bescherming van meisjes, als van bescherming van jongens tegen ziekten die voor hen relevant zijn. Maar de Gr oordeelde dat er te weinig wetenschappelijke inzichten over HPV-gerelateerde ziekte bij jongens beschikbaar waren om een goed advies te kunnen doen. In 2019 heeft de GR positief geadviseerd en de staatssecretaris Blokhuis neemt dit advies over.