Moet na de laatste RVP-vaccinatie nog worden gevaccineerd?

Moet na de laatste RVP-vaccinatie nog worden gevaccineerd?

Voor tetanus geldt dat er gedurende 15 jaar na de opbouw van de antistoffen door de eerste serie vaccinaties een bescherming kan zijn tegen tetanus. Bij een werkelijk risicovolle verwonding na die 15 jaar adviseert men een herhaling van deze vaccinatie. Bij reizen naar risicogebieden kan men kiezen voor een mono-vaccin  tetanus of een DTP-vaccinatie, afhankelijk van het daadwerkelijk aanwezige risico. Men geeft bij GGD of tropeninstituten of reisbureaus meestal een advies “voor de zekerheid “. Of dit advies berust op noodzaak is van belang. Daarvoor zou een bloedonderzoek kunnen uitwijzen of er voldoende antistoffen aanwezig zijn. Op vakantie zijn de omstandigheden vaak vergelijkbaar met die in Nederland. En in Nederland krijgt men ook niet elke zoveel jaar een herhaling. Voor Hepatitis B geldt dit ook. Hepatitis A is een onschuldige infectieziekte, die vroeger vaak op de kinderleeftijd voorkwam en nu nog regelmatig op kinderdagverblijven optreedt. Enn enkel landen kent een vaccinatieverplichting voor gele koorts.
Juist bij chronische aandoeningen kan een vaccinatie leiden tot een verlaging van de weerstand en daardoor de onderliggende ziekte of onderliggende aanleg verergeren, dus wat is dan wijs?
 

Het HPV vaccin is omstreden en heeft het karakter van één groot gezondheidsexperiment.

Alleen in bepaalde situaties.
 

Een kind dat op zijn negende jaar het RVP-schema helemaal heeft doorlopen, hoeft tot zijn twintigste jaar niet meer te worden gevaccineerd. In veel landen wordt na de vaccinaties op de kinderleeftijd nog om de 10 tot 15 jaar een DTP-revaccinatie uitgevoerd. In Nederland wordt alleen nog gevaccineerd als dat individueel nodig is. Zo worden bij bepaalde reizen vaccinaties aanbevolen. Ook kan het nodig zijn om na een verwonding tegen tetanus of bij (een eventuele blootstelling aan) hondsdolheid te worden ingeënt. Bij bepaalde (chronische) aandoeningen kan het verstandig zijn om uitgebreider te vaccineren dan alleen met de RVP-vaccinaties.
 

Vanaf 2010 krijgen meisjes, in het jaar dat ze twaalf worden, een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker aangeboden. Deze vaccinatie bestaat uit 3 prikken. Dit is de laatste vaccinatie die binnen het Rijksvaccinatieprogramma aan uw kind wordt aangeboden.