Is een ernstige reactie reden om niet meer te vaccineren?

Is een ernstige reactie reden om niet meer te vaccineren?

Ja, onze ervaring is dat wanneer een kind eenmaal ernstig heeft gereageerd op een vaccin het volgende vaccin vaak een minstens zo heftige reactie, zo niet nog ernstigere reactie teweeg kan brengen. Het is raadzaam de vaccinaties in elk geval wat langer uit te stellen, zodat het immuunsysteem van het kind de kans krijgt weer tot rust te komen voor het volgende vaccin eraan komt.

Over het algemeen niet.
 

Behalve als het om een ernstige allergische reactie gaat, is het optreden van een heftige reactie eigenlijk nooit een reden om een volgende vaccinatie niet meer uit te voeren. Wel is het dan van belang dat de arts of verpleegkundige op de hoogte is van die reactie. Hij of zij kan dan beoordelen of extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Zo nodig kan de arts overleggen met de behandelende arts of de medisch adviseur van de RCP.