Zijn ongewenste reacties op een vaccinatie te voorkomen?

Zijn ongewenste reacties op een vaccinatie te voorkomen?

Negatieve effecten van vaccinaties kunnen worden voorkomen of verkleind door…

  • Niet te vaccineren
  • Rondom vaccinaties extra vitamine C geven
  • Voldoende vitamine D
  • Bij voorkeur niet vóór het tweede jaar vaccineren, (o.a. vanwege het feit dat de bloed hersenbarrière tot 2 jarige leeftijd open is, waardoor giftige stoffen naar de hersenen kunnen gaan.)
  • Geen vaccinatie bij ziekte of verlaagde weerstand
  • Niet meerdere vaccinaties tegelijkertijd
  • Homeopathische profylaxe overwegen Zie: Zijn er alternatieven voor vaccinaties
  • ‘Ontstoren’ (ontgiften) van bijwerkingen met homeopathische middelen

Door verschillende complementaire geneeswijzen kunnen preventieve middelen worden ingezet om de reactie op een vaccinatie milder te laten verlopen. Een garantie op een mild verloop kan nooit worden gegeven.
Vitamine C geeft het immuunsysteem de aanvulling die het in stressreacties nodig heeft.

Nee, een vaccinatie gaat zelden ongemerkt voorbij.
 

Niet-ernstige reacties, zoals pijn van de prik, treden vrijwel altijd op. Dat is niet te voorkomen. Ook heftige reacties zijn niet te voorkomen. Als het wel mogelijk zou zijn die reacties te voorkomen, liet natuurlijk niemand ze optreden. Ernstige reacties blijven hele vervelende ervaringen voor alle betrokkenen.