Kunnen ouders heftige of ongewone reacties zelf bij het RIVM melden?

Kunnen ouders heftige of ongewone reacties zelf bij het RIVM melden?

Sinds januari 2011 registreert en onderzoekt het Nederlands Bijwerkingen Centrum Larebmeldingen van mogelijke bijwerkingen en beoordeelt of er een verband is met de vaccinatie. Daar kan men zelf bijwerkingen melden.
Er zijn een aantal ouders, die ons meedeelden dat uitdrukkelijk werd verzocht om de bijwerking stil te houden uit angst voor daling van de vaccinatiegraad. Verder is meermaals geprobeerd de overtuiging van een ouder uit het hoofd te praten. Enkele gevallen van SBS (Shaken Baby Syndrome) bleken overtuigend een relatie te hebben met schade na een vaccinatie. www.woodmed.com. Sinds de invoering van het acellulaire kinkhoestvaccin(2005) komen acute ernstige bijwerkingen minder vaak voor, maar de bijwerkingen op lange termijn zijn hetzelfde gebleven. De tijd na de vaccinatie dat bijwerkingen kunnen optreden strekt zich langer uit dan dat het RIVM / Lareb aangeeft. Volgens de beschrijving van het Non-Specific-Stress-Syndroom (Selye) en het PostVaccinaalSyndroom (Tinus Smits) kunnen bijwerkingen t.g.v. vaccinatie zeker tot 4 weken na de prik en zelfs later optreden. Vooral rond de 16de en 21ste dag na de vaccinatie is het opletten geblazen.

Ja, maar het heeft de voorkeur dat een arts de melding doet.
 

Sommige ouders melden een reactie van hun kind op een RVP-vaccin zelf bij Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.

Het heeft altijd de voorkeur dat de arts die de vaccinatie heeft uitgevoerd de reactie meldt. Hij of zij beschikt namelijk over gegevens die voor de melding van belang zijn, zoals de vaccingegevens en de medische geschiedenis van de gevaccineerde persoon.
Als u als ouder van mening bent dat de reactie gemeld zou moeten worden en de arts denkt van niet, dan kunt u vanzelfsprekend rechtstreeks melden. Na melding kan Lareb zowel de arts als de ouders benaderen voor aanvullende informatie.