Worden ongewenste reacties op vaccinaties onderzocht?

Worden ongewenste reacties op vaccinaties onderzocht?

Ouders kunnen met de infolijn van de NVKP of met een van de behandelaars uit de    lijst van behandelaars   , bellen om te bespreken wat zij hebben waargenomen bij hun kind. Als een ouder het gevoel heeft dat zijn kind een nadelig gevolg van vaccinatie heeft ondervonden, moet er goed naar hen worden geluisterd. Zij kennen hun kind het best. Juist een lichte verstoring is ook de moeite van het melden waard. Bij jonge baby’s kunnen lichte verstoringen en trauma’s leiden tot ernstiger gevolgen op oudere leeftijd. De NVKP kijkt met andere kennis naar de optredende verschijnselen na vaccinatie, zonder alles eraan toe te willen schrijven.
Het onderzoek van bijwerkingen ligt sinds januari 2011 bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.
Bovendien: in de rapporten van het RIVM worden ernstige bijwerkingen beschreven. In 2009 waren er 20% meer meldingen, waarvan 81% werd toegeschreven aan vaccinatie. Het betreft vooral de koorts na de 4-jarige prik. Voor de andere bijwerkingen die meer te maken hebben met algemene blijvende klachten wordt zeer vaak geconcludeerd dat de verschijnselen toevallig opgetreden zijn na vaccinatie en niet door vaccinatie. Terwijl menig ouder zeer duidelijk aanvoelt, dat de vaccinaties er iets mee te maken kunnen hebben.

Bijvoorbeeld: De acht jaar oude jongen Freek Hagoort overleed op 9 maart 2009 drie dagen nadat hij gevaccineerd was tegen Bof, Mazelen, Rodehond, Difterie, Tetanus, Polio, (BMR-DTP).
https://youtu.be/wv_lKaCifXk

https://m.youtube.com/watch?v=_8a1S1WNTLA&feature=youtu.be

Ja, mits ze worden gemeld.
 

Alle artsen en verpleegkundigen van de consultatiebureaus en de GGD’en weten dat zij heftige en ongewone reacties kunnen melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Het melden van vermoede bijwerkingen is niet verplicht, maar wordt wel dringend aanbevolen. Lareb verzamelt en onderzoekt alle reacties op vaccinaties. Heftige en bijzondere reacties worden bovendien op verzoek van het RIVM nog eens opnieuw beoordeeld door een groep van externe deskundigen.

Jaarlijks rapporteert Lareb over de gemelde bijwerkingen. (www.lareb.nl)