Is een reactie op een vaccinatie te onderscheiden van een 'echte' ziekte die toevallig ook optreedt?

Is een reactie op een vaccinatie te onderscheiden van een 'echte' ziekte die toevallig ook optreedt?

Juist door de jonge leeftijd waarop met de eerste vaccinatie wordt gestart, is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen wat bij de ontwikkeling van uw kind hoort en wat met de vaccinatie te maken heeft. U kent uw kind nog niet echt.
Veel symptomen, die na een vaccinatie ontstaan, worden door het RIVM/Lareb afgedaan als “toevallig”, deze symptomen zouden toch wel zijn ontstaan. En het zeer jonge kind kan zelf niets over de symptomen vertellen. Het kan ook vaak gaan om minder specifieke symptomen als slaperigheid, slecht slapen en eten, overmatig slapen, hoog en indringend huilen, onbeheerste bewegingen, maar ook om specifieke, ernstigere symptomen als stuipen, epilepsie, autisme, leukemie, diabetes en zelfs overlijden t.g.v. bloedingen of hersenontstekingen.
 
Een vaccinatie kan ook een onderliggende erfelijke aanleg triggeren, waardoor deze al op zeer jonge leeftijd manifest wordt.
 
Wij zouden de bewijslast willen omdraaien; laat het RIVM bewijzen, dat er geen oorzakelijk verband is met de vaccinatie.

Ja, maar dat kan heel lastig zijn.
 

Zelfs voor een arts kan het lastig zijn om onderscheid te maken tussen een echte bijwerking en een toevallig optredend verschijnsel na vaccinatie. Het interval tussen vaccinatie en het optreden van een verschijnsel kan een aanwijzing zijn. Zo treden reacties na DKTP-Hib-vaccinatie meestal op binnen 24 tot 72 uur, en reacties na BMR-vaccinatie na 5 tot 12 dagen. Maar als uw kind binnen 72 uur na een DKTP-Hib-vaccinatie ziek wordt, kan het ook gaan om een andere (infectie)ziekte. De ziekte van uw kind wordt dan ten onrechte toegeschreven aan de vaccinatie. In dat geval bestaat het gevaar dat je een (ernstige) ziekte over het hoofd ziet. Als de ziekte daardoor niet op tijd wordt behandeld, kan dat tot een levensbedreigende situatie leiden. Het is daarom aan te raden om de huisarts uw kind te laten onderzoeken als je de situatie niet vertrouwt, in ieder geval bij één van de volgende verschijnselen:
-koorts boven 40 °C
-stuipen
-algehele slapte
-flauwvallen
Neem uw vaccinatiebewijs mee naar de arts, zodat hij of zij kan zien wanneer het kind welke vaccinatie(s) heeft gehad.