Moeten ouders betalen voor de RVP-vaccinaties?

Moeten ouders betalen voor de RVP-vaccinaties?

Wij betalen met zijn allen via de ziektekostenpremies en belastingen voor de WLZ, dus voor de vaccinaties in het RVP. Per 1-1-2018 valt dit binnen de Wet publieke gezondheid (Wpg).

De laatste jaren stijgen de kosten voor de gezondheidszorg meer en meer en deze kosten worden bij de bevolking neergelegd.
Dus het is een verkeerd beeld dat de vaccinaties gratis zijn, alleen zien de ouders er geen rekening voor.
Ouders die willen afwijken van het reguliere schema krijgen soms wel een nota vanwege het extra consult.

Nee, RVP-vaccinaties zijn gratis.

Natuurlijk kosten vaccinaties geld. Veel geld zelfs. Maar ouders hoeven niets te betalen, omdat de kosten worden betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Elke inwoner van Nederland is voor de AWBZ verzekerd. In die wet is geregeld dat de vaccinaties van het RVP kosteloos worden uitgevoerd tot en met het kalenderjaar waarin een kind 12 jaar is geworden. In bijzondere gevallen kan die leeftijdsgrens hoger worden gesteld.
Voorwaarden zijn wel dat de vaccinaties op het consultatiebureau (tot ongeveer de leeftijd van 4 jaar) of bij de GGD (op de leeftijd van 9 en 12 jaar) worden uitgevoerd met de vaccins die de overheid beschikbaar stelt.