Zijn RVP-vaccinaties verplicht?

Zijn RVP-vaccinaties verplicht?

In Nederland is vaccineren een eigen keuze, geen verplichting. Een bewuste afweging van de voor- en nadelen van vaccinatie is erg belangrijk alvorens een beslissing hierover te nemen. Voor deze bewuste afweging is zowel heldere objectieve informatie over de betreffende ziekten als over de oorsprong, samenstelling en werking van de vaccins van groot belang. Lees de bijsluiter!

Informeer u ook over de behandeling van kinderziekten en eventuele complicaties daarbij. Maar ook over mogelijke schadelijke gevolgen van vaccinaties.
Zie voor deze informatie elders op deze site en in het boek: “Ziekten en Vaccins Nader bekeken.” (NVKP).

Nee.
Vaccineren gebeurt in Nederland op vrijwillige basis. Vrijwel alle ouders laten hun jonge kind vaccineren.