Kan je een eigen RVP-vaccinatieschema samenstellen?

Kan je een eigen RVP-vaccinatieschema samenstellen?

Aangezien de vaccinaties niet verplicht zijn, heeft iedereen de keuze om volgens het RVP schema in te enten of niet of anders. Het RIVM vindt alleen gegronde medische redenen een argument om af te wijken van het RVP en toont daarmee weinig respect voor individuele afwegingen en beslissingen van ouders. Vanuit de wettelijke keuzevrijheid kunnen ouders beslissen om later te beginnen met inenten, om meer dan 1 maand tussen de volgende prikken te laten en om bepaalde inentingen, voor zover ze niet in een cocktail zitten, weg te laten, (bijvoorbeeld wel DKTP-HIB-(HepB), maar geen BMR, en wel of niet Pneu., wel of niet Men. ACWY, e.d) of om helemaal van vaccinaties af te zien.
Het RIVM ziet dat echter liever niet en heeft de consultatiebureaus geadviseerd en geschoold om ouders met andere wensen te overtuigen en over de streep te trekken. Sommige consultatiebureaumedewerkers respecteren echter wel de wensen van ouders.

Hieronder vindt u linkjes naar aangepaste vaccinatieschema’s beschreven voor spijtoptanten of degene, die op een latere leeftijd pas starten met het RVP.
Aan het vaccineren volgens die afwijkende schema’s verleent elk consultatiebureau zijn medewerking.

Nee, voor het RVP zijn bepaalde vaccins aangewezen voor kinderen van een bepaalde leeftijd.
 
Het RVP schema en de daarbij gebruikte vaccins bieden een kind de beste bescherming. De overheid heeft leeftijdsgrenzen vastgesteld waarbinnen RVP-vaccins mogen worden verstrekt. Individueel afwijken van het schema mag alleen gebeuren als er een gegronde, meestal medische, reden voor is. De arts van het consultatiebureau kan in bijzondere gevallen oordelen dat een kind een vaccinatie buiten de gestelde leeftijdsgrenzen mag ontvangen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet erop toe dat de consultatiebureaus en de GGD’en zich aan de richtlijnen van het RVP houden.
Wilt u toch iets anders dan het RVP biedt, dan moet u dat met uw huisarts bespreken. De meeste huisartsen onderschrijven het RVP en zullen afraden om andere vaccins te gebruiken of een ander schema te volgen.