Moeten vaccinaties bij een te vroeg geboren kind worden uitgesteld?

Moeten vaccinaties bij een te vroeg geboren kind worden uitgesteld?

Prematuren zijn extra kwetsbaar. Hier moet men naar onze mening dus ook extra voorzichtig zijn. De NVKP adviseert om, als u wilt vaccineren, bij prematuren te starten met twee maanden, gerekend vanaf de uitgerekende datum en niet vanaf de geboortedatum.
Bij prematuren is er altijd al het risico op een apneu (ademstilstand) en (hersen)bloeding. Zie ook de bijsluiters. Vroege vaccinatie vormt naar onze inzichten een extra risico. Zie het boek “Vaccinatie, het einde van een mythe” van Viera Scheibner.

Bijwerkingencentrum Lareb 23-1-2014
Na vaccinatie van te vroeg geboren kinderen kan soms tijdelijke ademstilstand optreden
Het is al langer bekend dat na vaccinatie van veel te vroeg geboren kinderen soms een tijdelijke ademstilstand (apneu) kan optreden. In de bijsluiter van diverse vaccins wordt aangegeven dat dergelijke klachten beperkt zijn tot te vroeg geboren kinderen na een zwangerschapsduur van minder dan 28 weken. Uit meldingen blijkt dat dit ook kan voorkomen bij prematuren met een langere zwangerschapsduur. Lareb ontving tevens tien meldingen van een tijdelijke ademstilstand na vaccinatie van te vroeg geboren kinderen na een zwangerschapsduur van 28 – 35 weken.
In Nederland ontvangen alle baby's in hun eerste levensjaar de zogeheten DKTP-Hib-HepB prik tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, griep en Hepatitis B en een pneumokokken-vaccinatie. Te vroeg geboren baby's krijgen de inentingen op basis van hun chronologische leeftijd. Met zwangerschapsduur wordt geen rekening gehouden. Bij alle meldingen die het Bijwerkingencentrum Lareb ontving ging het om de eerste vaccinatie uit het immunisatieprogramma voor kinderen. Het Lareb stelt voor om in bijsluiters te waarschuwen voor tijdelijke ademstilstand bij te vroeg geboren kinderen ongeacht zwangerschapsduur.
https://www.nationalezorggids.nl/kraamzorg/nieuws/19055-kans-op-tijdelijke-ademstilstand-ook-bij-vaccinatie-matig-premature-baby.html

Nee, te vroeg geboren kinderen hebben juist veel baat bij tijdig vaccineren.
 
Vroeger dachten we dat het goed was om bij een te vroeg geboren kind later met inenten te starten. Nu weten we dat het juist bij deze extra kwetsbare kinderen belangrijk is om op tijd te vaccineren. In de laatste maanden van de zwangerschap krijgen ongeboren kinderen veel afweerstoffen van de moeder, zodat ze al vóór de geboorte tijdelijk tegen enkele infectieziekten zijn beschermd. Te vroeg geboren kinderen missen dit ‘cadeautje’ van hun moeder. Ze zijn daardoor nog veel vatbaarder voor ziekten dan kinderen die op tijd zijn geboren. Het is daarom verstandig om vaccinaties bij te vroeg geboren kinderen niet uit te stellen, maar op de normale kalenderleeftijd uit te voeren.