Wordt het RVP nog uitgebreid met andere vaccinaties?

Wordt het RVP nog uitgebreid met andere vaccinaties?

Vanaf augustus 2011 wordt voortaan een cocktail gegeven, DKTP-Hib-Hep.B (Infanrix Hexa-vaccin)
In hoeverre Hepatitis B echt noodzakelijk is voor Nederlandse baby’s, kan men zich afvragen want kennelijk was het voor eerder geboren kinderen niet nodig.:

“De mogelijke gezondheidswinst van een jarenlange inhaalcampagne weegt niet op tegen de logistieke inspanningen die hiervoor nodig zijn”. (rijksoverheid.nl  nieuwsbericht: Baby’s ook ingeënt tegen hepatitis B, 22-07-2010.

In 2018 wordt het Meningokokken C vaccin vervangen door het Meningokokken ACWY vaccin.

Zeer waarschijnlijk wel.

In Nederland adviseert de Gezondheidsraad de minister van Volksgezondheid over het RVP. De Gezondheidsraad baseert zich voor het uitbrengen van een advies op de nieuwste epidemiologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Uiteindelijk beslist de minister of het RVP wordt aangepast.
Sinds 2000 volgen de veranderingen in het RVP elkaar sneller op dan voordien. Dat komt door nieuwe wetenschappelijke inzichten en het beschikbaar komen van nieuwe vaccins. In maart 2009 heeft de Gezondheidsraad een advies gegeven over een algemene vaccinatie tegen hepatitis B. De minister heeft inmiddels besloten in 2012 deze vaccinatie op te nemen in het RVP. Alle zuigelingen krijgen dan een hepatitis B-inenting aangeboden. Over het al dan niet in het RVP opnemen van vaccinaties tegen waterpokken en rotavirusinfecties zal de Gezondheidsraad nog adviseren.
Alle adviezen van de Gezondheidsraad staan op de website http://www.gr.nl.