Op welke leeftijden krijgen kinderen de RVP-vaccinaties?

Op welke leeftijden krijgen kinderen de RVP-vaccinaties?

Door de keuzevrijheid in Nederland is het mogelijk om later te beginnen met vaccineren en er is de keuze van wel of niet en geheel of gedeeltelijk vaccineren.
Indien u later begint met vaccineren zijn er vaak minder vaccins nodig. Vanaf een bepaalde leeftijd kan een vaccin vervallen.

In 2019 is de ‘kinkhoest’ (= DKT-vaccinatie Boostrix Bijsluiter) -vaccinatie voor zwangeren in Nederland ingevoerd, de zgn. 22-weken prik. Daardoor is het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) vanaf 2022 aangepast. zie hiernaast.

Meer mogelijkheden binnen het RVP...

Inhaalschema en beslisboom voor 1-2 jarigen

Zie ook het antwoord op de vraag; Kan je een eigen RVP-vaccinatieschema samenstellen?

De opbouw van een vaccinatieprogramma hangt af van vele factoren, zoals de leeftijd waarop een ziekte een groot risico vormt, de beschikbaarheid van vaccins, en de organisatie en de financiering van de gezondheidszorg. Bij de samenstelling van een vaccinatieprogramma wordt altijd rekening gehouden met deze factoren. Dat is één van de redenen waarom vaccinatieprogramma’s van land tot land kunnen verschillen, óók binnen de Europese Unie. Sinds februari 2015 tot 2022 ziet het RVP-schema er als volgt uit:

LeeftijdInjectie 1Injectie 2
0 maandenHepB* 
2 maandenDKTP-Hib-HepBPneu
3 maandenDKTP-Hib-HepB 
4 maandenDKTP-Hib-HepBPneu
11 maandenDKTP-Hib-HepBPneu
14 maandenBMRMenC
4 jaarDKTP 
9 jaarDTPBMR
12 jaarHPV***
HPV*** (1 maand na 1ste)
HPV*** (6 maanden na 1ste)
 

*  Alleen voor kinderen van wie de moeder besmet is met het hepatitis B-virus.
*** Alleen voor meisjes


Vanaf 2022:

LeeftijdInjectie 1Injectie 2
0 maandenHepB* 
2 maandenDKTP-Hib-HepB
voor kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap niet is gevaccineerd
 
3 maandenDKTP-Hib-HepBPneu
4 maandenDKTP-Hib-HepBPneu
11 maandenDKTP-Hib-HepBPneu
14 maandenBMRMenACWY
4 jaarDKTP 
9 jaarDTPBMR
10 jaarHPV voor jongens en meisjes½ jaar later de 2e HPV

*  Alleen voor kinderen van wie de moeder besmet is met het hepatitis B-virus.