Is uitstellen van vaccinaties bij kinderen met eczeem of voedselovergevoeligheid zinvol?

Is uitstellen van vaccinaties bij kinderen met eczeem of voedselovergevoeligheid zinvol?

Dat blijft een persoonlijke keuze en overweging, maar het is goed om er rekening mee te houden dat eczeem (vanuit een erfelijke aanleg) getriggerd of verergerd kan worden door een vaccinatie en dat allergische reacties op voeding vaak ontstaan na vaccinaties. In hoeverre ze ontstaan dóór vaccinaties zou nader onderzocht moeten worden door vergelijking met grote groepen ongevaccineerde kinderen. Er zijn wel aanwijzingen dat door ‘manipulatie’ van het afweersysteem de darmen beïnvloed worden in hun functie. In dat geval is iedere volgende vaccinatie opnieuw een aanslag op de darmen.
Verder duiden eczeem en voedselovergevoeligheid al op een erfelijke belasting, die er eerst "uitgewerkt" zou moeten worden alvorens men een vaccinatie laat toedienen.

Over het algemeen niet.
 

Eczeem en overgevoeligheden voor voedingsstoffen kunnen door vaccinatie aan het licht komen. Maar ook andere prikkels kunnen deze reacties veroorzaken, bijvoorbeeld een verkoudheid. Later of niet vaccineren is niet nodig en onverstandig. Ten onrechte denken veel mensen dat iemand met overgevoeligheid voor koemelk of voor kippenei-eiwit niet met BMR-vaccins gevaccineerd mag worden.