Mag een kind dat allergisch is voor een antibioticum worden ingeënt?

Mag een kind dat allergisch is voor een antibioticum worden ingeënt?

De gebruikte antibiotica kunnen nog in kleine hoeveelheden voorkomen in verschillende vaccins (neomycinesulfaat zit in het BMR-vaccin Priorix, Pediacel en Infanrix hexa). Maar bij een allergie (overgevoeligheid) kunnen sporen van deze antibiotica al tot een allergische reactie leiden. Doorgaans is dit nog niet het geval bij een eerste inenting. Vaak neemt de reactie na elke volgende vaccinatie toe. Een allergische reactie kan zich als volgt voordoen:
• Jeukende uitslag op handen en voeten
• Opzwellen van de ogen en het gezicht
• Moeite met ademhalen of slikken
Zulke reacties zullen gewoonlijk snel na de enting optreden.
 

Door de antibiotica of door andere componenten, kan in de dagen volgend op de vaccinatie met Infanrix hexa (DKTP-HIB-Hep.B) een eventuele reactie zijn:
• Ineenzakken, flauwvallen, slapte, periodes van bewusteloosheid of bewustzijnsverlies,
• Toevallen of stuipen,
• Een harde bult of een grote, verspreide zwellingreactie op de injectieplaats.
• Diffuse zwelling van het gehele geïnjecteerde lidmaat.

Dat hangt af van het vaccin.
 

Virussen die in vaccins worden verwerkt, moeten eerst worden gekweekt. Men gebruikt dan vaak antibiotica om te voorkomen dat tijdens het kweekproces ook bacteriën zich gaan vermenigvuldigen. De antibiotica die hiervoor worden gebruikt zijn meestal neomycine, streptomycine of polymyxine B. Hoewel de vaccins verderop in het productieproces grondig worden gezuiverd, kunnen altijd nog zeer kleine hoeveelheden antibiotica in het eindproduct voorkomen. Dit kan voorkomen in het vaccin tegen bof, mazelen, rodehond, polio en hepatitis B.
Als uw kind eerder een ernstige overgevoeligheidsreactie heeft gehad op één van de genoemde antibiotica, meld dat dan aan de arts of verpleegkundige vóór een vaccinatie wordt uitgevoerd. De arts of verpleegkundige kan dan in de productinformatie nagaan of sporen van deze antibiotica in het betreffende vaccin kunnen voorkomen.
Het probleem zal zich overigens op de zuigelingenleeftijd zelden voordoen, omdat zij die antibiotica nog nooit hebben gekregen en dus nog geen allergie hebben kunnen ontwikkelen.