Kunnen ook andere vaccins voor het RVP worden gebruikt?

Kunnen ook andere vaccins voor het RVP worden gebruikt?

Keuzemogelijkheden worden door het RIVM steeds meer ontmoedigd. En er zijn steeds minder monovaccins, enkelvoudige vaccins, verkrijgbaar.
 
Wanneer ouders in plaats van de aangewezen cocktails bijv. alleen het DTP-vaccin willen gebruiken, wordt hiervan vermeld dat dit alleen bedoeld is voor kinderen vanaf 5 jaar. In geen enkel onderzoek is aangetoond dat dit vaccin voor jongere kinderen onbruikbaar is. In het buitenland geeft de DTP, mits het aan kinderen ouder dan 1 jaar gegeven wordt een goede respons. Er zijn dan drie prikken nodig voor de opbouw van antistoffen.
Bovendien wordt het gebruikt voor jongere kinderen die “een encefalitis van onbekende etiologie hebben doorgemaakt binnen 7 dagen na een eerdere toediening van een vaccin met kinkhoestantigenen (whole cell of acellulaire).
Encefalopathie is een acuut en ernstig neurologisch ziektebeeld met aanhoudende convulsies en/of bewusteloosheid en/of focale neurologische symptomen. Bij deze kinderen kan men beter afzien van verdere vaccinatie.

Nee, voor het RVP kunnen alleen vaccins worden gebruikt die de overheid heeft aangewezen.
 
De overheid wijst de vaccins aan voor gebruik in het RVP. De Regionale Coördinatie Programma's (RCP's), onderdeel van het RIVM, is de organisatie die het RVP coördineert en uitvoert. Ook distribueren zij de vaccins over de consultatiebureaus en GGD’en.
Als ouders toch gebruik willen maken van een ander vaccin, dan moet de huisarts daarvoor een recept schrijven, vooropgesteld dat zo’n vaccin in Nederland is geregistreerd. De kosten van het vaccin, de afleveringskosten van de apotheek en het consult van de huisarts komen dan voor rekening van de ouders. Door de huisarts voorgeschreven vaccins mogen niet op het consultatiebureau worden toegediend; dat moet de huisarts zelf doen.