Zijn niet-werkzame stoffen in vaccins schadelijk voor de gezondheid?

Zijn niet-werkzame stoffen in vaccins schadelijk voor de gezondheid?

‘Niet-werkzame stoffen’ zijn natuurlijk wèl werkzaam, anders zouden ze niet in vaccins hoeven te zitten. Omdat ze slechts in kleine hoeveelheden aanwezig zijn, worden ze onschadelijk genoemd, maar sommige zijn wel giftig (bijv. formaldehyde=kankerverwekkend) of kunnen een allergische reactie uitlokken (antibiotica). Bij vaccineren worden kleine hoeveelheden in het lichaam gespoten, waardoor de meeste afweersystemen van o.a. slijmvliezen, huid of maagzuur worden overgeslagen. Hoe jonger de kinderen, des te gevoeliger zijn de hersenen voor giftige stoffen.
De aluminiumverbindingen kunnen in de hersenen neurotoxisch werken.
2-fenoxyethanol is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Het kan verstorende effecten hebben op het centraal zenuwstelsel.
Wat het ene kind kan verdragen, kan voor het andere kind wel beschadigend en ziekmakend zijn.

Nee, maar bij een allergie voor zo’n stof soms wel.
 
De niet-werkzame stoffen in vaccins, zoals conserveringsmiddelen, zijn niet schadelijk omdat ze slechts in kleine hoeveelheden in de RVP-vaccins voorkomen. Ze kunnen wel schadelijk zijn bij iemand die allergisch is voor één van de stoffen.
Als uw kind in het verleden een ernstige reactie heeft gehad op een bepaalde stof (opgezwollen lippen of gezicht, benauwdheid en lage bloeddruk) is het verstandig dit vóór de geplande vaccinatie aan de arts of verpleegkundige van het consultatiebureau of GGD te melden.