Wat zijn vaccins?

Wat zijn vaccins?

Vaccins zijn bewerkte/ gemanipuleerde ziekteverwekkers, die verzwakt, gedood, of gefragmenteerd zijn, met toevoegingen van hulpstoffen om het immuunsysteem te prikkelen, omdat het lichaam anders niet de beoogde reactie zou geven met deze op een onnatuurlijke manier binnengekomen ziektestoffen. Ook zitten er nog resten in van bij de bereiding gebruikte stoffen bijvoorbeeld restdeeltjes van de kweekbodems (vreemde menselijke of dierlijke eiwitten), formaldehyde, antibiotica, e.d. De gebruikte hulpstoffen zijn bijvoorbeeld aluminiumzouten, polysorbaat 80, thiomersal, e.d. Thiomersal, een kwikverbinding, wordt in de Nederlandse RVP vaccins niet meer gebruikt ter conservering, maar zat wel in het vaccin tegen de Mexicaanse griep (Pandemrix en Focetria) of los tetanus vaccin. Zowel kwikverbindingen als aluminiumzouten zijn giftig voor het lichaam en veroorzaken zenuwprikkeling en schade aan het zenuwstelsel.
Wat deze stoffen in het lichaam doen, of zij worden opgeslagen of uitgescheiden (het zgn. farmacokinetisch onderzoek) is onbekend, want dit wordt niet onderzocht bij vaccins, wel bij medicijnen. We weten dus niets over de veiligheid van vaccinaties.
Wettelijk moet bij elk medicijn een bijsluiter geleverd worden. Bij vaccins krijgt u die niet standaard aangeboden. U moet erom vragen. Advies: vraag of lees de bijsluiter vóór de geplande vaccinatie. U kunt hier bij elk consultatiebureau naar vragen en u vindt deze op de site van de NVKP en het RIVM.

Vaccins zijn stoffen die het immuunsysteem ‘gecontroleerd’ afweerstoffen laten maken tegen bepaalde ziekteverwekkers.
 
Als je een infectieziekte krijgt, maakt je lichaam afweerstoffen tegen de ziektekiem (meestal een bacterie of een virus). Die afweerstoffen beschermen je tegen het opnieuw krijgen van de ziekte. Je bent dan immuun voor die ziekte, soms wel levenslang. Als de ziektekiem opnieuw in je lichaam komt, herkent het immuunsysteem die meteen en maakt hem onschadelijk. Vaccins bevatten verzwakte of gedode ziektekiemen, onderdelen van de ziektekiem of stoffen die door ziektekiemen worden geproduceerd. Hierdoor maakt je lichaam ook afweerstoffen tegen de ziektekiem. Van het vaccin zelf word je hooguit een klein beetje ziek. Zo bieden vaccins bescherming tegen infectieziekten zonder dat iemand de echte ziekte hoeft door te maken. Vaccins worden meestal toegediend met een injectie.
 
Vaccins vallen onder de wet- en regelgeving voor geneesmiddelen. Ze moeten voldoen aan strenge internationale eisen voor kwaliteit en veiligheid.