Is vaccineren onnatuurlijk?

Is vaccineren onnatuurlijk?

Ja, vaccineren is heel onnatuurlijk, omdat:
 

  • de weg waarlangs de ziekteverwekker binnenkomt anders is dan de natuurlijke weg, namelijk rechtstreeks in een spier of onder de huid, zodat men o.a. de eerste afweer van de luchtwegen, slijmvliezen en huid overslaat, waardoor de interne communicatie van talrijke essentiële onderdelen van het immuunsysteem niet meer klopt, met als gevolg een ontsporing van onderdelen van het immuunsysteem. Hierdoor kunnen allergieën en auto-immuunziekten ontstaan.
  • een vaccin uit meerdere ziekteverwekkers bestaat. In het dagelijks leven wordt slechts één ziekte tegelijkertijd doorgemaakt. Die ene ziekte wordt eerst uitgeziekt voordat een andere optreedt, ook al zou de besmetting tegelijkertijd hebben plaatsgevonden.
  • het vaccin door de mens wordt gemaakt, dit heeft dus een andere samenstelling dan de natuurlijke ziekteverwekker. Om een afweerreactie op gang te brengen worden bewust additieven zoals aluminiumverbindingen toegevoegd omdat er anders geen of onvoldoende antistoffen worden aangemaakt.
  • er hulpstoffen in voorkomen, die schadelijk kunnen zijn of waarop men allergisch kan reageren.
  • het tijdstip waarop wordt ingeënt niet natuurlijk is, je dwingt het kind iets te ondergaan waar het wellicht helemaal niet aan toe is.
  • de inspuiting op zich een traumatische ervaring kan zijn voor het kind. Je geeft het kind ook de boodschap: je kunt het niet zelf.

Nee, het lichaam reageert op natuurlijke wijze op vaccinatie.
 
Het immuunsysteem reageert op vaccins op dezelfde wijze als tegen een natuurlijke ziektekiem. Maar bij vaccinatie maak je de ziekte niet of slechts in milde vorm door. Het enige onnatuurlijke aan vaccinatie is dat de mens het tijdstip kiest waarop een vaccinatie wordt uitgevoerd, met welk vaccin dat gebeurt en de wijze waarop het vaccin wordt toegediend. Juist omdat goed is onderzocht over welke natuurlijke mechanismen het afweersysteem beschikt, kan men voorspellen hoe het afweersysteem op een bepaald vaccin reageert.
Soms worden aan vaccins stoffen toegevoegd om ze beter te laten werken, of om te zorgen dat ze goed houdbaar blijven, of om ervoor te zorgen dat er geen bacteriën in groeien. In die zin is een vaccinatie dus wel onnatuurlijk. Maar de hoeveelheden van deze stoffen zijn zo gering, dat ze niet schadelijk voor de gezondheid zijn. Het komt maar heel weinig voor dat iemand overgevoelig is voor één van die stoffen.