Is vaccineren veilig?

Is vaccineren veilig?

Veilig? Geen dubbelblind placebogecontroleerd en geen farmacokinetisch onderzoek.

Aan het testen van vaccins worden andere eisen gesteld dan aan gewone geneesmiddelen. Dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek en farmacokinetisch onderzoek worden wel toegepast op geneesmiddelen, maar niet op vaccins. Bij farmacokinetisch onderzoek wordt gekeken wat de stoffen in het lichaam doen, waar ze naar toe gaan, hoelang ze in het lichaam blijven, of ze worden opgeslagen en of en op welke wijze en binnen hoeveel tijd ze worden uitgescheiden. Hoe zit dit bij vaccins? Komen de stoffen die in vaccins zitten ook in de hersenen (van baby’s) terecht of niet? Die vraag kan officieel niet worden beantwoord, omdat het niet wordt onderzocht. Het is gebleken dat artsen hier niet van op de hoogte zijn. Sterker nog, als je dit aan artsen vertelt, geloven zij je niet! Zolang deze onderzoeken niet zijn gedaan kan niemand claimen dat vaccinaties veilig zijn. Elke basis daarvoor ontbreekt. Een bewijs van veiligheid kan het RIVM, noch het CBG en de Gezondheidsraad overleggen. We weten bovendien niet wat vaccinaties op de lange termijn met het immuunsysteem doen. De opkomst van vele chronische aandoeningen zou hiermee in verband gebracht kunnen worden.

Aan vaccins worden naast virus en bacterie ook additieven toegevoegd, zoals aluminiumverbindingen. Aluminium is een neurotoxische hulpstof en gaat door de bloed-hersenbarrière heen en zorgt waarschijnlijk voor veel problemen. Een in 2011 gepubliceerd onderzoek meldt dat er een oorzakelijk verband kan bestaan tussen de blootstelling aan Aluminium in vaccins en de stijgende prevalentie van autisme in de westerse wereld.

Effectief of vaccinatieschade?
En effectief? Steeds meer wordt duidelijk dat de bescherming van vaccins kortdurend is en dat het antwoord van de overheid daarop is, het vaker aanbieden van deze ineffectieve vaccins. Kinkhoestvaccinatie (=DKTP, dus niet alleen kinkhoest) en het griepvaccin nu ook aan zwangeren, BMR herhalen met 20 jaar. Want kinkhoest komt nog steeds veel voor, zowel onder gevaccineerde als niet-gevaccineerde kinderen. En bof circuleert regelmatig onder studenten. Het doormaken van de natuurlijke variant van een ziekte geeft in veel gevallen wel levenslange of langdurige bescherming. Ook komen er steeds meer vaccins, waarbij vooral het HPV-vaccin de meest dramatische effecten voor jonge meisjes en jongens laten zien, wereldwijd. Maar ook de toevoeging in 2011 van Hepatitis B aan de cocktail geeft meer vaccinatieschade.
Over groepsimmuniteit, vaccinatiegraad en onschendbaarheid van de farmaceuten leest u in dit artikel.

Meldt bijwerkingen altijd aan het Bijwerkingencentrum Lareb. Sinds 2011 houdt Lareb deze bij. Ernstige reacties komen voor bij 1 op de 10.000 vaccinaties. Jaarlijks worden er gemiddeld 5 overlijdens gemeld. Helaas is er een flinke onderrapportage.

Een heftige reactie na een vaccinatie is altijd een reden om extra kritisch naar een volgende vaccinatie te kijken, veelal nemen de bijwerkingen toe bij een volgende vaccinatie.

Negatieve effecten na vaccinaties kunnen worden voorkomen of verkleind door:

  • Rondom vaccinaties extra vitamine C geven.
  • Voldoende vitamine D3 geven.
  • Starten met vaccineren na de tweede verjaardag. (De bloed-hersenbarrière is vanaf 2 jaar beter uitgerijpt, waardoor giftige stoffen minder makkelijk naar de hersenen gaan.)
  • Uitstellen van vaccinatie bij ziekte of verlaagde weerstand.
  • Niet twee, maar één vaccinatie per sessie geven.
  • Ontstoren (ontgiften) van bijwerkingen of het ‘weer in balans’ brengen met behandelingen uit de complementaire geneeswijzen.

Ja, maar soms kan een kind wel heftig reageren op een vaccinatie.
 
Elk jaar worden in ons land ongeveer 2,5 miljoen vaccinaties bij kinderen uitgevoerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccins vallen in de categorie ‘geneesmiddelen’ en worden uitgebreid getest op veiligheid. Net als bij het gebruik van andere geneesmiddelen reageren sommige kinderen heftiger dan normaal op een vaccinatie. Maar zulke reacties zijn erg zeldzaam. Blijvende schade aan de gezondheid komt zeer zelden voor. In Nederland is nog nooit gebleken dat vaccinatie dat veroorzaakt. In ons land is nog nooit een kind ten gevolge van een vaccinatie overleden.
 
Het optreden van een heftige reactie is eigenlijk nooit een reden om een volgende vaccinatie niet meer uit te voeren. Wel is het van belang dat de arts of verpleegkundige op de hoogte is van die reactie. Hij of zij kan dan beoordelen of de vaccinatie moet worden uitgesteld of toch kan worden gegeven. Soms is het nodig om voorzorgsmaatregelen te nemen, zodat meteen kan worden ingegrepen als het kind opnieuw heftig reageert.