Is vaccineren veilig?

Is vaccineren veilig?

Sinds 2011 doet het Bijwerkingencentrum Lareb, onderzoek naar de bijwerkingen van vaccinaties. Voorheen deed het RIVM dit zelf, terwijl ze de vaccins ook op de markt brachten.
Lareb geeft aan dat bij vaccins met gedode bacteriën of virussen (DKTP-Hib,meningokokken pneumokokken, HPV) bijwerkingen binnen 24 uur te verwachten zijn. Bij vaccins met verzwakt levende bacteriën of virussen (BMR) tussen de 5-12 dagen. In de verschillende bijsluiters van de fabrikanten worden vaak langere perioden aangegeven waarbinnen ongewenste, bijwerkingen kunnen ontstaan en extra alertheid en aandacht wordt geadviseerd.
Ons advies: houdt een vaccinatiedagboek bij tot minimaal 4 weken na elke prik.
 
Een van de bijwerkingen die erkend wordt door Lareb en het RIVM is dat een onderliggende chronische ziekte eerder tot uiting kan komen door een vaccinatie. Ernstige reacties komen voor bij 1 op de 10.000 vaccinaties, bijv. anafylactische shock/collaps of hersenvliesontsteking.
Jaarlijks worden gemiddeld 5 meldingen van overlijden na vaccinatie bij Lareb gemeld. Daar bovenop moeten de wiegendood en de SBS (Shaken Baby Syndrome) gevallen, waarbij in een aantal gevallen vaccinatieschade een rol lijkt te spelen, worden geteld.
Een heftige reactie op of na een vaccinatie is altijd een reden om extra kritisch naar een volgende vaccinatie te kijken. Veelal nemen de bijwerkingen en ongewenste reacties toe bij een volgende vaccinatie. Zie in dit filmpje: “ernstige klachten na vaccinatie”.
Voorzorgsmaatregelen die soms genomen worden om toch te vaccineren is de baby of kind op te nemen in het ziekenhuis om onder extra bewaking van hartritme en/of ademhaling de vaccinatie te geven.
Op elke plaats waar vaccinaties gegeven worden dient altijd noodmedicatie, zoals adrenaline aanwezig te zijn en deskundigheid om adequaat te kunnen reageren op acute reacties. De uiteindelijke keuze, beslissing en verantwoordelijkheid voor de vaccinatie ligt bij de ouders, niet bij de overheid, het RIVM of de fabrikant.
Negatieve effecten van vaccinaties kunnen worden voorkomen of verkleind door…

  • Rondom vaccinaties extra vitamine C geven
  • Voldoende vitamine D
  • Starten met vaccineren na het tweede levensjaar (de bloed hersenbarrière is vanaf 2 jaar beter uitgerijpt, waardoor giftige stoffen minder makkelijk naar de hersenen gaan).
  • Uitstellen van vaccinatie bij ziekte of verlaagde weerstand.
  • Eén vaccinatie tegelijk per sessie.
  • ‘Ontstoren’ (ontgiften) van bijwerkingen met behandelwijzen uit de complementaire geneeskunde.

Het begeleiden van vaccins is in alle gevallen een optie. Diverse complementaire geneeswijzen kennen methoden die preventief kunnen worden ingezet om de reactie op een vaccinatie milder te laten verlopen. Een garantie op een mild verloop kan echter nooit worden gegeven.

Ja, maar soms kan een kind wel heftig reageren op een vaccinatie.
 
Elk jaar worden in ons land ongeveer 2,5 miljoen vaccinaties bij kinderen uitgevoerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccins vallen in de categorie ‘geneesmiddelen’ en worden uitgebreid getest op veiligheid. Net als bij het gebruik van andere geneesmiddelen reageren sommige kinderen heftiger dan normaal op een vaccinatie. Maar zulke reacties zijn erg zeldzaam. Blijvende schade aan de gezondheid komt zeer zelden voor. In Nederland is nog nooit gebleken dat vaccinatie dat veroorzaakt. In ons land is nog nooit een kind ten gevolge van een vaccinatie overleden.
 
Het optreden van een heftige reactie is eigenlijk nooit een reden om een volgende vaccinatie niet meer uit te voeren. Wel is het van belang dat de arts of verpleegkundige op de hoogte is van die reactie. Hij of zij kan dan beoordelen of de vaccinatie moet worden uitgesteld of toch kan worden gegeven. Soms is het nodig om voorzorgsmaatregelen te nemen, zodat meteen kan worden ingegrepen als het kind opnieuw heftig reageert.