Welke vaccins worden in nu het RVP gebruikt?

Welke vaccins worden in het RVP gebruikt?

In de loop van de tijd worden de vaccins bij verschillende fabrikanten ingekocht. De weergegeven namen van vaccins kunnen dan ook veranderen.
De bijsluiters zijn onder de volgende namen te vinden via: http://nvkp.nl/informatie/ziekten-en-vaccins/bijsluiters/

 

In het Rijksvaccinatieprogramma worden negen vaccins gebruikt. Vijf daarvan zijn combinatievaccins: ze beschermen met één prik tegen meerdere ziekten. Hieronder staan de vaccins genoemd. Ze kunnen verschillende merknamen hebben en van verschillende fabrikanten afkomstig zijn.

 
De soorten vaccins zijn:

  • HepB-vaccin; los vaccin tegen hepatitis B (alleen voor de eerste prik van pasgeborenen van moeders bij wie het hepatitis B-virus is aangetoond)
  • DKTP-Hib-vaccin; tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Hib-ziekten
  • DKTP-Hib-HepB-vaccin; tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten en hepatitis B
  • Pneumokokkenvaccin; tegen pneumokokkenziekte veroorzaakt door 10 veelvoorkomende typen pneumokokken
  • Meningokokken C-vaccin; tegen ziekten veroorzaakt door meningokokken van groep C
  • BMR-vaccin; tegen bof, mazelen en rodehond
  • DKTP-vaccin; tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio
  • DTP-vaccin; tegen difterie, tetanus en polio

  • HPV-vaccin; tegen baarmoederhalskanker dat veroorzaakt wordt door het humaan papillomavirus