Kan nog tegen andere infectieziekten worden ingeënt?

Kan nog tegen andere infectieziekten worden ingeënt?

De jaarlijkse griepprikken worden steeds meer gepromoot, o.a. voor kinderen met astma. Hoewel uit onderzoek is gebleken dat vaccinatie tegen influenza geen vermindering geeft in de luchtwegklachten in de winterperiode. Ook voor ouderen blijkt de griepprik niet of nauwelijks werkzaam.
 
Er bestaat al een vaccin tegen waterpokken, hoewel dit een zeer onschuldige kinderziekte is. Ook bestaat er een vaccin tegen het rotavirus, tegen de Q-koorts en tegen tuberculose (BCG). Deze vaccins worden op kleine schaal voor bepaalde doelgroepen gebruikt.
Als aanvulling over het vaccin tegen tbc, de BCG: In 1979 werd een zeer uitgebreid dubbelblind onderzoek gepubliceerd naar de effectiviteit van de BCG vaccinatie in Zuid-India, waaraan 260.000 personen deelnamen en met een follow-up van zeveneneenhalf jaar. Twee verschillende stammen werden gebruikt en de uitkomst was dat de BCG vaccinatie geen enkele beschermende waarde had. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2395884/
 
Ook de reizigersvaccinaties / tropenvaccinaties worden gepromoot, voornamelijk door bedrijven die hierin een grote omzetmarkt zien. Vaccinaties zijn zelden verplicht, wel is voor een aantal bestemmingen de gele koorts verplicht.
Het is altijd goed om ruim vóór een reis goed te informeren welke ziektes werkelijk een risico vormen en hoe deze voorkomen kunnen worden. Zie ook hier: https://www.nvkp.nl/veelgestelde-vragen/extra-vragen-met-alleen-nvkp-antwoorden/reisvaccinaties-moeten-ouders-iets-doen-als-zij-met-hun-kinderen-verre-reizen-willen-maken/

Ja, maar dat is alleen nodig in speciale gevallen.
 
Buiten het RVP om kan in Nederland nog gevaccineerd worden tegen: buiktyfus, cholera, gele koorts, hepatitis A, hondsdolheid (rabiës), influenza (‘griep’), Japanse encefalitis, rotavirusinfecties, tekenencefalitis, tuberculose en waterpokken. Sommige van deze vaccinaties zijn bedoeld voor mensen die naar een land reizen, waar een bepaalde ziekte (veel) voorkomt, andere voor personen die een bepaalde chronische ziekte van de luchtwegen, hart of nieren hebben. Soms worden vaccinaties uitgevoerd omdat iemand een risicovol beroep uitoefent.
 
Advies over reizigersvaccinaties is te krijgen bij de GGD en zogeheten Travel Clinics. Bij patiënten met bepaalde aandoeningen zal de behandelend arts adviseren. Vaccinaties bij risicovolle beroepen worden door Arbo-diensten uitgevoerd. Reizigersvaccinaties zijn niet gratis, maar worden soms door de ziektekostenverzekering vergoed.