Nieuws

Ervaringsverhaal, Kinderreuma na BMR Vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden.

In 2014 werd ik voor het eerst moeder van een prachtige, kerngezonde dochter. Met 14 maanden heeft ze haar BMR-vaccinatie gekregen. Ik had me...

Een ervaringsverhaal in de vorm van een video

Na elke vaccinatie een ziekenhuisopname en een steeds ernstiger ziektebeeld, zo was het eerste levensjaar van Ryan.

Interview met Dr. Meehan n.a.v. het Deense BMR/autisme onderzoek.

Op het NVKP YouTube kanaal staat het interview met Dr. Meehan over het Deense BMR/Autisme onderzoek, Nederlands ondertiteld.

Ervaringsverhaal van een nu 54-jarige man, opgetekend door zijn vrouw in februari 2019.

Begin 1964 werd als vijfde kind in een gezin met uiteindelijk 8 kinderen een jongen geboren. Hij zou net als de andere kinderen worden gevaccineerd....

Ervaringsverhaal: Kinkhoest bij mijn volledig GEVACCINEERDE dochter

Aan het begin van de lente in 2008 werd ik voor de tweede keer moeder, nu van een prachtige dochter. Met mijn kinderen volgde ik trouw het vrijwillig...

Gevolgen van de Mexicaanse griepvaccinatie, een ervaringsverhaal

In 2009 was er een grote mediacampagne over de dreigende pandemie “de Mexicaanse griep”. Op dat moment was ik, 24 jaar oud, een jonge moeder van 2...

‘Autisme na BMR’, een ervaringsverhaal voor mijn zus

Autisme na BMR bij een in 1993 geboren gezonde jongen. Mijn overleden zus heeft samen met haar man Jan drie kinderen gekregen. Haar eerste kindje...