Zitten er gevaarlijke stoffen in de vaccins van het Rijksvaccinatieprogramma?

Zitten er gevaarlijke stoffen in de vaccins van het Rijksvaccinatieprogramma?

Zie ook bij het vorige antwoord.

Van meerdere hulpstoffen of adjuvantia zijn klachtenpatronen bekend. Van aluminiumzouten is bekend dat ze ontstekingsreacties geven. Dat is ook een van de redenen waarom deze aluminiumzouten in vaccins gebruikt worden. Meestal zijn deze reacties plaatselijk, de injectieplaats, maar ontstekingen kunnen ook op andere plaatsen in het lichaam optreden.

Het gebruik van adjuvantia is per definitie toxisch. Het is de kunst een juiste balans te vinden tussen toxiciteit en de capaciteit om de immunogeniciteit te verhogen (Handboek Vaccinatie, 2007, hoofdstuk Vaccin en Vaccinontwikkeling). In hetzelfde handboek wordt aangegeven dat de werking van adjuvans waarschijnlijk berust op het opwekken van weefselirritatie op de injectieplaats. Door deze ontstekingsreactie en plaatselijke aanmaak van cytokinen wordt een immuunreactie, extra gestimuleerd.

Deze verklaring wordt ook genoemd in Postvaccinatie verschijnselen: prikplaatsreacties en reactogeniciteit, JGZ Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg 2016, H.C. Rümke, issn 1567-8644.

Het gevaar van Adjuvants wordt beschreven in het ontstekingssyndroom ASIA (auto immune syndrome induced by Adjuvants) of Shoenfeld’s syndroom. Dit is een ontstekingssyndroom gestimuleerd door hulpstoffen. Het is een verzameling verschijnselen: spierpijn, spierontsteking, spierzwakte, chronische vermoeidheid, slecht slapen, slaapstoornis, neurologische verschijnselen die geassocieerd worden met demyelisatie, cognitieve veranderingen, geheugenverlies, koorts en een droge mond.

 

Bronnen:

Nee, er zitten geen gevaarlijke stoffen in de vaccins van het Rijksvaccinatieprogramma.