Zijn er alternatieven voor vaccinaties?

Zijn er alternatieven voor vaccinaties?

Zie hiervoor allereerst de antwoorden op de drie hiervoor gestelde vragen;

Als aanvulling hierop is nog meer mogelijk zoals met de nieuwe ‘Leefstijlgeneeskunde’ steeds meer duidelijk zal worden. Daarnaast kan homeoprofylaxe worden genoemd.

Over Homeopathische Profylaxe

In Nederland kunnen baby’s de eerste 14 maanden voor 11 ziekten gevaccineerd worden. Een toenemend aantal ouders vraagt zich af of deze echt nodig zijn en of de nadelen groter zijn dan de voordelen. Het begrip vaccinatieschade wordt steeds meer bekend. In Nederland zijn vaccinaties een keuze, geen verplichting.

Een vorm van preventie, die sinds eeuwen over de hele wereld wordt gebruikt en voor zover bekend zonder bijwerkingen, is Homeopathische Profylaxe (HP). Bekend is het gebruik ten tijde van een epidemie of wanneer er bijv. in de omgeving van een pasgeborene kinkhoest voorkomt. Deze methode is ook toepasbaar bij het maken van reizen.

In Australië heeft homeopathisch arts Dr. Isaac Golden zich vanaf 1985 gespecialiseerd in het toepassen van HP ter preventie van (kinder/infectie)ziekten. In diverse boeken en publicaties beschrijft hij zijn onderzoeksresultaten met HP en die van anderen, waarbij hij spreekt over een hoge effectiviteit. In 2004 promoveerde Golden aan de Medische faculteit van de Swinburne University in Melbourne op zijn onderzoek.

Lees meer hier.