Nieuws

Ongenuanceerde berichtgeving over mazelensterfgevallen

De melding van 3 mazelensterfgevallen door het landelijk centrum infectieziektebestrijding gaat gelijk vergezeld van een oproep aan ...

Basisinformatie mazelen

Acht - twaalf dagen na besmetting treden de eerste symptomen op: een lichte verkoudheid, een lichte temperatuursverhoging, hoesten, vergezeld van...

Een massale vaccinatiecampagne tegen meningitis-c heeft geen goede wetenschappelijke basis.

Roosendaal,  5 juni 2002.   Beleidsmakers beschikken over  onvoldoende wetenschappelijke bewijs m.b.t.  de effectiviteit en veiligheid van het...

Anders willen dan het RVP: van het kastje naar de muur

Anders willen dan het RVP: Van het kastje naar de muur? In 1997 heb ik onze dochter gekregen. Het programma van het RVP was nog dat er met 3...

Dion, een verslag van de reacties op vaccinaties en de ontstoring van deze reacties

ls ouders van ons zoontje Dion (geboren 31 oktober 2000) hebben wij besloten om Dion DTP te vaccineren na 1 jaar.  Op 7 januari 2002 was het zover. In...

Bijeenkomst regiocontactpersonen november 2003

Zaterdag 25 oktober kwamen verschillende regiocontactpersonen (rcp-ers) bij elkaar in de Meern. Begonnen werd met een voorstelronde, waarbij iedereen...

Voorzichtige aanzet tot opname van waterpokkenvaccinatie in Rijksvaccinatieprogramma

Eind oktober verscheen in allerhande media, in zowel dagbladen als internetnieuwsrubrieken, onderstaand  persbericht verspreid door het ANP van het...