eerdere HPV

Ziekten en Vaccins

HPV Dossier

HPV
Het Humaan Papilloma Virus (HPV) is een virus waarvan twee typen (16 en 18) worden verdacht 70% van de vormen van baarmoederhalskanker te kunnen veroorzaken. Vanaf september 2009 kunnen meisjes van 12 jaar zich laten vaccineren tegen deze 2 typen HPV. Het vaccin heet Cervarix en dient 2 maal te worden gegeven voordat de bescherming optimaal is.
Vanaf begin 2022 krijgen ook jongens dit vaccin aangeboden en is de leeftijd verlaagd naar het jaar waarin het kind 10 jaar wordt. Oudere jongens krijgen ook een uitnodiging om alsnog de HPV-vaccinatie in te halen.
Een bijsluiter wordt niet gegeven, terwijl die toch echt eerst moet worden gelezen. Informeer je vóór het maken van een keuze.
De Gezondheidsraad heeft in juni 2019 een positief advies voor jongens uitgebracht.

RIVM: “Meestal verdwijnt het virus vanzelf uit je lichaam.”(…)” Ieder jaar krijgen naar schatting 1.100 vrouwen (830 baarmoderhalskanker) en 400 mannen kanker door HPV.HPV kan 6 soorten kanker veroorzaken. Het gaat daarbij om kanker in de mond- en keelholte, bij de anus, penis, schaamlippen, vagina en de baarmoederhals.”…


Waarom tegen deze vaccinatie?
De NVKP is tegen het geven van het HPV-vaccin aan meisjes en jongens van 10 jaar en ouder, omdat ter zake kundige wetenschappers hebben gesteld dat het vaccin onvoldoende is getest op deze jonge meisjes en al helemaal nauwelijks op jongens. Ook de overheid geeft toe dat er nog veel onbekend is en nader moet worden onderzocht. De NVKP is erop tegen dat de meisjes en jongens, zonder het te weten, experimenteel worden gebruikt.
Het terugdringen van het aantal nieuwe gevallen en het halveren van het aantal doden als gevolg van baarmoederhalskanker kan net zo goed met een betere voorlichting en het meer promoten van het bevolkingsonderzoek. De NVKP heeft geen vertrouwen in de wijze waarop vermeende reacties na vaccinatie door de overheid worden onderzocht. Veel te eenvoudig wordt gesteld dat een relatie met het vaccin niet kan worden aangetoond.

Quotes HPV:

 • RIVM: “Meestal verdwijnt het virus vanzelf uit je lichaam.
  De kans om er ziek van te worden is dus heel erg klein en het risico om eraan te overlijden is al helemaal heel erg klein.
 • De Gezondheidsraad heeft aangegeven dat nog veel onbekend is over het vaccin. Je kind laten vaccineren betekent dat het meedoet aan één groot gezondheidsexperiment.
 • Het HPV-vaccin kent erg veel bijwerkingen. Tot 4 oktober 2022 zijn 2165 meldingen van 7.298 bijwerkingen waarvan 150 ernstig door Bijwerkingencentrum Lareb opgetekend; (langdurige) vermoeidheid is het meest genoemd (604 keer). De klachten hebben een aanzienlijke impact op het dagelijks leven van de jongeren. Velen zien hun toekomst verwoest.
 • In ongeveer 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker is een relatie aangetoond met de HPV-typen 16 en 18. Dus 1 op de 3 gevallen wordt zeker niet voorkomen door het vaccin, als het dit al zou kunnen voorkomen.
 • Baarmoederhalskanker is in Nederland een zeldzaam voorkomende ziekte. Dit is mede het gevolg van het goede bevolkingsonderzoek. Ook als je gevaccineerd bent zal je aan dit onderzoek moeten meedoen om het risico op baarmoederhalskanker te voorkomen.
  Penis- en anuskanker zijn zeer, zeer zeldzaam.
 • Van de vrouwen die overlijden aan baarmoederhalskanker heeft de helft niet meegedaan aan het bevolkingsonderzoek.
 • Een chronische infectie met HPV kan na 10 jaar ontaarden in baarmoederhalskanker. Als de eerste seksuele contacten zijn opgedaan rond 15-jarige leeftijd, dan kan de kanker zich dus al rond het 25e jaar openbaren. De NVKP pleit derhalve voor een verlaging van de leeftijd voor toegang tot het bevolkingsonderzoek van 30 naar 25 jaar.
 • Het is het verminderde afweersysteem van de vrouw/man, dat de infectie niet opgeruimd krijgt. Niet het HPVirus dat kanker in de mond- en keelholte, bij de anus, penis, schaamlippen, vagina en de baarmoederhals van baarmoederhals veroorzaakt. Factoren die kunnen zorgen dat het afweersysteem minder goed functioneert zijn: slechte persoonlijke hygiëne, roken, seksuele contacten met veel wisselende partners, geen condoomgebruik, gebruik van anticonceptiepil, veel zwangerschappen, stress. Mensen die behoren tot de risicogroep dienen dus extra beducht te zijn voor deze vorm van kanker.
 • Vraag om de bijsluiter en lees deze voordat u een keuze maakt.

Wilt u meer informatie, waaronder volledige bronvermelding van alle bovenstaande feiten, kijk dan hieronder. 

HPV hoofdstuk

HPV uitgebreid dossier


Actuele veelgestelde vragen over HPV-vaccinatie

Lees ons document met actuele veelgestelde vragen over HPV. Klik hier...

Uitzending Zorg.nu van 15-11-2016 behandelt het HPV vaccin

De uitzending van Zorg.nu (15-11-2016) behandelt het HPV-vaccin. Steeds meer ouders twijfelen of ze hun dochter wel of niet laten inenten met dit vaccin tegen baarmoederhalskanker.

Uitgebreide documentaire over het HPV vaccin van Earth Matters (33.13 minuten)

De informatie die in het publieke domein, los van het internet, beschikbaar is, toch niet zo dubbelzinnig als het in eerste instantie lijkt. Dit dossier is daarom bij uitstek geschikt om een begin te maken, het huidige systeem van winst door ziekte, om te buigen naar een systeem, van winst door gezondheid. Hoe dat kan, krijg je te zien in deze minidocu:
Minidocu HPV vaccinatie: kans op winst door gezondheid.
http://www.earth-matters.nl/192/14425/earth-matters-tv/minidocu-hpv-vaccinaties-kans-op-winst-door-gezondheid


Deense HPV documentaire uit 2015, 38 minuten.

Meer informatie over de Deense documentaire met de film erin: ‘De vaccinerede piger’/The vaccinated girls, sick and betrayed http://www.activistpost.com/2015/04/hpv-vaccines-danish-documentary.html