Rota Virus

Ziekten en Vaccins

Rota Virus

Inleiding

Het rotavirus komt bij baby’s en jonge kinderen regelmatig voor. Uitdroging, door diarree en braken, vormt het grootste gevaar voor deze kinderen. Verder is het virus weinig gevaarlijk. Het vaccin tegen het rotavirus wordt vanaf 2024 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

                    QUOTES ROTAVIRUS

 1. Het rotavirus komt bij baby’s en jonge kinderen regelmatig voor en kenmerkt zich door braken en diarree, met het risico van uitdroging.
   
 2. Het virus komt veelal voor in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, en besmetting vindt plaats via onderling contact, via speelgoed, meubilair, kranen, kleedjes, verschoonruimten enz., maar kan ook via de lucht ingeademd worden.
   
 3. Vermoedelijk beschermt borstvoeding de baby in zekere mate door beschermende eiwitten in de melk van de moeder.
   
 4. Vooral kinderen tussen 6 en 24 maanden oud zijn erg kwetsbaar voor het rotavirus als zij een verminderde weerstand hebben (bijvoorbeeld door eerdere vaccinaties).
   
 5. In de meeste gevallen van een rotavirusinfectie kan een kind thuis worden opgevangen en verzorgd en herstelt het kind goed. Alleen bij ernstige uitdrogingsverschijnselen zal ziekenhuisopname nodig zijn.
   
 6. Rotavirus-infecties met dodelijke afloop worden voornamelijk gezien in ontwikkelingslanden bij kinderen met een slechte voedingssituatie, gebrek aan schoon drinkwater en onvoldoende of afwezige medische zorg.
   
 7. Wie eenmaal met het rotavirus is geïnfecteerd, is daarna niet volledig immuun, maar latere infecties hebben wel veel minder ernstige gevolgen dan de eerste. Kinderen boven 5 jaar maken doorgaans geen rotavirusinfectie meer door.
   
 8. Voorkomen van uitdrogen is het belangrijkste: controleer bij diarree en braken de vochtinname, de luiers, de ogen, de huidelasticiteit, en de mate van lusteloos/suf zijn, en ga zo nodig naar arts of ziekenhuis om vocht per infuus te laten geven als het kind niet drinkt of steeds weer braakt.
   
 9. Er bestaan twee rotavirusvaccins, Rotarix en RotaTeq. Deze worden in Nederland vanaf 2024 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Deze drinkvaccins met levende virusstammen worden na de leeftijd van 6 weken en in ieder geval vóór de twaalfde levensweek gegeven met 1 of 2 herhalingen.
   
 10. Let op: ca. 10% (of meer) van de gevaccineerde kinderen scheidt het levende rotavirus uit in de ontlasting met een piek-uitscheiding rond de zevende dag na de eerste dosis, waardoor zij de omgeving kunnen infecteren.
   
 11. Is het veilig? In de studie RIVAR ‘Rotavirus vaccinatie onder hoog-risico kinderen: Fase IV effectiviteitsstudie’ uit 2020 werden(1) een aantal bijwerkingen gezien waarvan de artsen vermoedden dat die door het vaccin kwamen. Kinderarts Patricia Bruijning zegt in een interview(2): “Je moet er altijd rekening mee houden dat de baten van een interventie niet altijd opwegen tegen de risico's.”
  De rotavirusvaccins hebben vaak bijwerkingen; van diarree en overgeven (!) en buikkrampen tot koorts(stuipen), oorontstekingen, ontstekingen in bloedvaten, lymfklierzwellingen, darmafsluitingen, en op astma gelijkende verschijnselen.
  Ook beschermen de vaccins niet tegen alle rotavirusstammen.
   
 12. Rotateq bevat als adjuvans polysorbaat 80, een stof die in dierproeven onvruchtbaarheid bij vrouwelijke proefdieren veroorzaakt.
Versie september 2022

 


1) https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/project-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/risk-group-infant-vaccination-against-rotavirus-rivar-phase-iv-effectiveness-study/

2) https://publicaties.zonmw.nl/goed-gebruik-geneesmiddelen-interviews/rivar-studie-rotavirus-vaccin-voor-risicokinderen-minder-gunstig-dan-verwacht/