Drie kerngezonde kinderen, geen vaccinaties

Drie kerngezonde kinderen, geen vaccinaties

Wij hebben drie (gezonde) kinderen. Zoon van 16, zoon van 14 en dochter van 12.

Alle drie lang borstvoeding gegeven. De oudste twee hebben toen ze twee jaar waren (pas dan is afweer compleet) het orale polio vaccin gekregen. Was toen nog verkrijgbaar in België. Ik heb ze dit gegeven als compromis naar mijn ex-man toe. Mijn dochter heeft twee jaar borstvoeding gekregen en helemaal geen vaccinatie. Ze is nu 12 en nog kerngezond. Soms als de vaccinaties weer in de media staan dan bekruipt me het twijfelgevoel wel eens. Toch wint de gedachte steeds dat vaccinaties in mijn ogen meer kwaad dan goed doen en dat het een cash cow van de farmaceutische industrie is.

Verder proberen wij gezond te leven en te eten. Mijn kinderen hebben tot nu toe nog nooit griep gehad, geen buisjes in oren, geen allergieën, etc.

Wat school betreft was het wel eens lastig als er naar het inentingsboekje werd gevraagd, maar daar ben ik steeds onderuit gekomen door te zeggen dat ik ze niet kon vinden. Ook hebben ze wel meegemaakt dat de hele klas voor een vaccinatie weg ging en zij in de klas bleven zitten. Nu ben ik zelf iemand die zich niet makkelijk laat intimideren, maar kan me goed voorstellen dat andere ouders zich laten overhalen tot vaccinatie door hun familie huisarts of consultatiebureau.

 Fam. Happel

Meer ervaringen: