Een hartverscheurend verhaal. (12 november 2023)

Een hartverscheurend verhaal. (12 november 2023)

15 maanden oud meisje sterft aan orgaanfalen en hartstilstand, twee dagen na ontvangst van drie vaccins tijdens ‘routinebezoek’.

Melody Rain Palombi-Malmgren, een 15 maanden oud meisje, stierf op tragische wijze twee dagen nadat ze haar ‘routinematige’ vaccinaties had gekregen. Haar moeder, Katherine Palombi, herinnert zich de schok en het verdriet van het verlies van een kind dat de belichaming was van vreugde en gezondheid.

Op 17 oktober, tijdens een routinebezoek op de leeftijd van 15 maanden aan de Herbert Kania Pediatric Group in Warwick, New York, ontving Melody drie vaccins, meldde News12 Westchester. Slechts twee dagen later stopte ze plotseling met ademen en kreeg ze een hartstilstand, ondanks dat ze geen waarschuwingssignalen vertoonde.

Haar grootmoeder, die op dat moment voor haar zorgde, kreeg van 911-operators de opdracht om reanimatie uit te voeren tot de komst van paramedici. Ondanks uitputtende levensreddende inspanningen in het St. Anthony's ziekenhuis, kon Melody's leven niet worden gered.

Katherine Palombi vertelt over de verwoestende dag en beschrijft haar laatste afscheid van Melody voordat ze naar haar werk vertrok, en het schrijnende telefoontje dat ze kreeg over de ademhalingsproblemen van haar dochter.

"Ik bleef maar zeggen, ze heeft pas haar vaccins gehad, ze had alleen vaccins ontvangen, niets anders," dacht Palombi herhaaldelijk, ze benadrukte onmiddellijke haar bezorgdheid over het mogelijke verband van vaccinatie en de kritieke toestand van haar dochter.
Uit ziekenhuisgegevens bleek dat Melody leed aan lever- en nierfalen, samen met een hartstilstand. De Herbert Kania Pediatric Group weigerde commentaar te geven op de zaak.

De CDC merkt op dat maximaal 10 vaccins worden aanbevolen voor kinderen van 15 maanden; Melody had er drie gekregen: varicella (waterpokken), DTaP (difterie, tetanus en kinkhoest) en Hib (Haemophilus influenzae type b-bacterie).

Melody was al eens eerder in het ziekenhuis opgenomen met hoge koorts en uitslag na vaccinaties toen ze 2 maanden oud was. Artsen speculeerden destijds dat het waarschijnlijk een virus was, geen allergische reactie. Palombi is echter van mening dat de vaccins in beide gevallen teveel waren voor het lichaam van haar dochter.

Terwijl de medische wetenschap en de familie wachten op de autopsieresultaten van Melody, is de boodschap van Katherine Palombi er een van bewustzijn en moederinstinct.

"Vertrouw op je gevoel en laat ze je kinderen niets opdringen dat je niet wilt doen", vertelde Palombi aan News12. "Ik wil gewoon het bewustzijn verspreiden in Melody's naam. Misschien kan ze andere kinderen redden."

Melody Rain Palombi-Malmgren, dochter van Katherine Palombi en Jesse Malmgren. Melody was een prachtige engel van 15 maanden oud die enorme vreugde en liefde bracht in het leven van iedereen die gezegend was haar te kennen. “Melody zal enorm gemist worden door iedereen, ook door haar grote zus Pearl. Melody's tijd bij ons was veel te kort, maar haar impact was onmetelijk.

Dit is niet het moment of de plaats om iemands mening over de medische noodzaak van vaccinaties te veranderen. Dat is aan ieder van jullie om op zijn eigen tijd te beslissen. De enige les die ik hier vandaag hoop te brengen is dat niets one size fits all is. Elke persoon, elk kind en elke baby is anders. We hebben allemaal onze eigen drempel, van wat we aankunnen. En dat geldt ook voor deze kleine baby's die zoveel vaccins krijgen. Het is nu onze taak om het bewustzijn te verspreiden. Om te onderwijzen. Om vragen te stellen. Om ervoor te zorgen dat er veranderingen worden aangebracht zodat baby's en kinderen veilig zijn.”

Bron: Tragisch: 15 maanden oud meisje sterft aan orgaanfalen en hartstilstand twee dagen na ontvangst van drie vaccins tijdens routinebezoek | De Gateway Pundit | door Jim Hᴏft (thegatewaypundit.com)


Melding vaccinatieschade
Jaarlijks worden er, ook in ons land, een groot aantal personen slachtoffer van vaccinatieschade. Een meerderheid van de schadegevallen raakt nooit bekend, hetzij omdat ze niet als vaccinatieschade (h)erkend worden, hetzij omdat de vaststelling niet aan de overheid wordt medegedeeld.
Het is daarom belangrijk de u bekende gevallen van vaccinatieschade door te geven via: Meldformulier (lareb.nl)

Meer ervaringen: