Ernstige reactie op het meningokokken ACWY

Ernstige reactie op het meningokokken ACWY vaccin bij jongen van 9 jaar in juni 2018

Mijn gezonde 9 jarige zoon is 4 dagen na de meningokokken ACWY vaccinatie, een nieuwe vaccinatie, zeer ernstig ziek geworden, hij kreeg een acute auto-immuunziekte, Henoch Schönlein1). Als gevolg hiervan kwam hij in een rolstoel terecht. Hij had o.a. acuut reuma en gesprongen haarvaten in zijn benen, met een risico op beschadiging van nieren en darmen.

Dit ging allemaal heel snel, binnen 15 minuten kon hij al niet meer lopen, zijn knieën waren heel dik geworden. Artsen lieten weten een verband te zien met de vaccinatie, zelfs de arts van de GGD zag het verband! Het is heel moeilijk om je te realiseren dat je jouw kind wilde beschermen tegen meningokokken ACWY omdat er gesproken werd over grote risico’s, je laat je zoon dan vaccineren en juist daardoor is hij zo ziek geworden. Je vertelt dat de vaccinatie nodig is om niet ziek te worden en hij wordt juist ernstig ziek!

In de media worden reacties op vaccinaties afgedaan als  spookverhalen!?

Bedenk wel: er wordt een vaccin in het lichaam gespoten met de bedoeling het immuunsysteem tot een reactie te stimuleren. Het is dan mogelijk dat het lichaam te heftig reageert, een overactieve reactie laat zien op de vaccinatie. Als je de werking van het immuunsysteem leert kennen, blijkt dit vaker voor te komen. Bovendien kunnen reacties op de hulpstoffen die in een vaccin zitten, daar nog bij worden opgeteld. Wie weet, dat er in vaccins ook allerlei hulpstoffen zitten zoals aluminiumverbindingen (neurotoxisch)? Men heeft er totaal geen weet van. Door de reactie van mijn zoon op de vaccinatie ben ik erachter gekomen, dat zijn reactie op de vaccinatie niet bijzonder abnormaal is. Maar… moeten we dit als een normale reactie accepteren? Een kind in een rolstoel 4 dagen na een vaccinatie? Mijn kind was kerngezond!! Wij zijn zo geschrokken. Ik vind dit onacceptabel! Het vertrouwen van ons en van hem in de artsen, de maatschappij, de wereld is enorm geschaad. De impact die dit op ons heeft is enorm groot.

Ik ben niet radicaal tegen vaccineren, maar wel voor meer voorlichting over de stoffen die erin zitten en over de mogelijke bijwerkingen. Deze negatieve reactie, deze bijwerking, wordt voorlopig niet vermeld bij het vaccin, omdat het vaccin nieuw is en hij het eerste geval was. Om het vermeld te krijgen moeten er eerst meerdere slachtoffers vallen, èn het moet dan ook wel worden gemeld bij Bijwerkingencentrum Lareb. Dit betekent dat kinderen proefkonijnen zijn. Pas na de introductie van een vaccin worden reacties duidelijk en na veel meldingen wordt een bijwerking pas vermeld. Hoe lastig het is om een melding voor elkaar te krijgen komt mede door het feit, dat artsen en GGD geen contact met elkaar hebben en artsen, verpleegkundigen en ouders de relatie met het ervoor gegeven vaccin niet leggen. Er is nog veel winst te behalen als men actief zou informeren naar het tijdstip van vaccineren.
Het gaat er mij vooral om dat ouders worden gewezen op de gevaren en de bijwerkingen en wat er exact in het vaccin zit. Bij een pakje paracetamol staat dit ook vermeld, krijg je een bijsluiter, waarom geen bijsluiter bij een vaccin? Ik pleit voor een betere voorlichting zodat je van tevoren op de hoogte bent van de gevaren en weet dat je niet verplicht bent om in te enten. Meer onderzoek naar de ontwikkeling van veiligere vaccins zou gestimuleerd mogen worden! 

Mijn zoon is ernstig ziek geworden, waardoor hij een trauma heeft overgehouden aan prikken.  Hij is erna ontstoord met homeopathie, wat gelukkig een sneller herstel gaf. Therapie voor zijn post traumatisch stress syndroom zal nog nodig zijn, maar op dit moment gunnen we hem even rust, vooral omdat we nog steeds om de twee weken controle hebben op zijn nieren. Het is voor hem nu nog teveel. 

Hoe zijn de vooruitzichten voor hem? Het is een auto-immuun ziekte, die opnieuw kan opvlammen en ook kan uitdoven na 1,5 jaar. Het kan op latere leeftijd terugkomen. Als het dan terugkomt zal het ook niet meer overgaan, is de verwachting. Niemand kan ons nu meer vertellen over wat er in de toekomst zal gebeuren. De situatie is voor ons onzeker en pijnlijk. Zoiets heeft ongelofelijk veel impact op je leven, daarom vind ik dat alle voorlichting over dit vaccin te eenvoudig wordt voorgesteld, het zou veel genuanceerder mogen worden gebracht. Het lijkt alsof je met een prikje alles kunt oplossen. Was dit maar zo. De realiteit is weerbarstiger en is een schok als je dit overkomt. Er zijn veel en veel te veel bijwerkingen, waar we niet op zijn voorbereid.

Mijn zoon kon na drie maanden gelukkig weer lopen. Hij is nog steeds iedere twee weken onder controle i.v.m. zijn nieren en darmen. Hij heeft een trauma van het prikken overgehouden en van al zijn onderzoeken erna. We kunnen met hem niets meer beginnen op het gebied van tandarts en artsen. Hij is zó bang geworden. Hij en wij zijn telkens bang, omdat deze ziekte weer kan opvlammen. De tijd zal het leren. Hij heeft veel van school moeten missen en ook hiervan heeft hij emotioneel schade opgelopen. Vertrouwen in artsen heeft hij niet meer. Het heeft een grote impact op ons leven en we hopen dat hij het nooit terug zal krijgen. De tijd zal het ons leren!

Een bezorgde moeder


1) Het syndroom van Henoch-Schönlein Purpura, ofwel IgA Vascilitis is een ernstige, hoewel zeldzame, reactie op het Men ACWY vaccin, in 2003 al in de VS beschreven,. Het is een auto-immuunziekte waarbij de wanden van de kleine bloedvaatjes door het eigen afweersysteem worden aangevallen. De organen die kunnen worden aangedaan zijn vooral de huid, darmen, nieren en de gewrichten. Als mogelijke oorzaken worden vaccinaties, antibiotica en andere medicijnen beschreven. (https://www.vasculitis.nl/hsp_nl.html)

Meer ervaringen: