Kinderreuma na BMR Vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden.

Kinderreuma na BMR Vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden.

(opgetekend april 2019)

In 2014 werd ik voor het eerst moeder van een prachtige, kerngezonde dochter. Met 14 maanden heeft ze haar BMR-vaccinatie gekregen. Ik had me eigenlijk nog nooit verdiept in wat erin zit of in mogelijke bijwerkingen van vaccinaties. In goed vertrouwen ging ik ervanuit de juiste keuze te maken door met 2 maanden te starten met het Rijksvaccinatieprogramma. Het lijkt zo vanzelfsprekend, de meeste mensen in mijn omgeving volgen het programma voor hun kind. Er wordt niets verteld over mogelijke bijwerkingen. Dit heeft tot gevolg dat je minder alert bent op reacties dan wellicht wenselijk zou zijn. Snel na de BMR-vaccinatie bemerkte ik dat mijn dochtertje last had van haar teentje, het was ontstoken en dik en zij had duidelijk pijn. In eerste instantie dacht ik dat ze zich had bezeerd.

Op de leeftijd van 13 maanden was zij begonnen met lopen, de eerste stapjes werden gezet. Na de BMR-vaccinatie zakte zij soms opeens door haar beentjes en had een wat dik knietje. Hier was duidelijk iets niet in orde en ik ben direct met haar naar de huisarts gegaan, die ons doorstuurde naar de eerste hulp, Daar merkte men op dat ze ook haar armpje niet helemaal kon strekken en haar elleboog licht gezwollen en pijnlijk was. Er werd wat bloed afgenomen voor onderzoek naar een eventuele ontsteking. We werden naar huis gestuurd met diclofenac om pijn en ontstekingen tegen te gaan. Dit mocht niet baten en eind 2015 belandden wij bij de reumatoloog. Vrij snel daarna werd de diagnose kinderreuma gesteld. Dit was het begin van een hele onzekere tijd. Wat zou dit voor de toekomst van onze dochter betekenen, zou ze beter kunnen worden, zouden de klachten kunnen verergeren? De arts gaf aan dat de reuma nog verder kon uitbreiden en dat was ook wat er gebeurde, haar knie, elleboog, teen, oog en pink waren inmiddels aangetast. Veel medicatie volgde en keer op keer leverde dit niet het gewenste resultaat op. De ene keer ging het beter dan de andere keer, Tot driemaal toe werd ze onder narcose gebracht en werd er prednison in haar knietje gespoten. Ook werd er een MRI-scan gemaakt om te kijken of haar elleboog al door de ontsteking beschadigd was, wat inderdaad het geval bleek te zijn. Het kraakbeen was door de ontstekingen al dunner geworden. We zagen ons kleine meisje alleen maar zwakker worden. Het was een zeer heftige periode in ons leven!

Er was zo goed als niets dat hielp. Qua ontwikkeling liep ze gemiddeld een jaar achter op haar leeftijdsgenootjes, ook met praten. Ik was er zelf vanaf het begin al zeker van dat mijn dochtertje een negatieve reactie had gekregen op de BMR-vaccinatie. Was haar immuunsysteem gaan overreageren en viel dat haar eigen gewrichten aan? Haar lichaampje had blijkbaar heftig gereageerd op het vaccin en kon dit duidelijk niet goed verwerken. Ik heb het zien gebeuren, tenslotte kende ik mijn kindje als geen ander. Dat gevoel als moeder was heel sterk! Ik heb dit voorgelegd aan de arts en gevraagd of het mogelijk was dat mijn dochter ziek was geworden door de vaccinatie. Hierop antwoordde de arts: "Je bedoelt van het BMR-vaccin? Nee dat is niet mogelijk ". Ik vond het een snel en kortzichtig antwoord en vroeg me af waarom ze de BMR noemde, terwijl ik dat niet had genoemd. Mijn gevoel zei me dat hier iets niet klopte. Dit gevoel was zo sterk dat Ik verder ging zoeken en geschokt en verbaasd was te lezen dat er In 2015/16 maar liefst 4359 meldingen van bijwerkingen zijn gemeld bij het Bijwerkingencentrum Lareb, in 2017 waren er 5500 meldingen. Wetende dat er maar een fractie (1%) van alle bijwerkingen wordt gemeld vond ik dit toch echt een zorgwekkend aantal meldingen van vaccinatieschade, waar niemand het over heeft en waar maar geen gehoor voor blijkt te zijn.

We liepen nu al ruim anderhalf jaar bij de reumatoloog en eigenlijk waren we nog geen stap verder. We zagen ons meisje alleen maar achteruitgaan. Er kwam een advies voor nieuwe medicatie die elke twee weken per injectie moest worden gegeven. Voor de vierde keer een ander medicijn! Serieus, ze was pas twee en een half jaar! Ik heb de bijsluiter gevraagd en was geschokt van de gemelde bijwerkingen zoals, kanker en leukemie. Dit voelde zo fout, ik voelde een soort paniek opkomen en ben driftig op zoek gegaan naar eventuele alternatieve wegen. In maart 2017 heb ik een afspraak gemaakt bij een homeopaat, ik had besloten mijn gevoel te gaan volgen. Het was zo’n verademing om gehoord te worden. Deze beste man bevestigde mijn vermoeden en hij vertelde dat hij al veel kinderen voorbij had zien komen die na vaccinatie schade hadden opgelopen.

Mijn dochtertje was op dat moment 3 jaar en sprak nog steeds niet. We zijn begonnen met het ontstoren van de vaccinaties en de medicaties. Ze reageerde hier in eerste instantie flink op en kreeg er een oogontsteking bij, iets dat vaak voorkomt bij kinderen met reuma, ook al voel en zie je het niet. Daarom moesten we elke 3 maanden haar ogen laten checken. Op het moment dat we de homeopathische behandeling waren gestart kwamen haar oogklachten tot uiting. Door homeopathie kunnen klachten eerst duidelijker worden en kortdurend verergeren. Het zelf genezend vermogen wordt in werking gezet. Vanuit het ziekenhuis kreeg ik prednison mee om 3x per dag in haar oog te druppelen en ik werd ook weer erg bang gemaakt. Mijn homeopaat schreef een geneesmiddel in de vorm van korrels voor. Deze geneeswijze was helemaal nieuw voor ons en daarom best wel spannend. Maar dat ene poppetje op mijn schouder zei dat het goed was en wij ermee door moesten gaan, En ja hoor nog geen 2 weken later was haar oogontsteking weg! Met een goede begeleiding, een open visie en vertrouwen boekten we snel resultaat. Na een dag of 4 viel het al op dat ze minder pijn had en beter ging praten! We ervaarden een enorme vooruitgang nadat de vaccinaties ontstoord waren, het lichaampje had veel rotzooi opgeruimd. In de weken die daarop volgden bleef ons meisje met sprongen vooruitgaan. Ze kreeg nog steeds medicatie naast homeopathische geneesmiddelen. De homeopaat heeft nooit gezegd om daarmee te stoppen. Heel opvallend was wel dat mijn dochtertje die voorheen trouw haar medicatie slikte, deze toen begon uit te spugen, alsof ze aangaf, ‘ik wil deze rotzooi niet meer.’ Ik heb uiteindelijk besloten te stoppen met de medicatie van de reumatoloog, ook al wilde zij dat ik doorging met elke twee weken het medicijn per injectie te geven. Ik was om en proefde het succes dat homeopathie ons gaf. We hadden in korte tijd zoveel bereikt en ik wilde daar nu helemaal voor gaan om al het mogelijke eruit te halen.

In overleg met de behandeld homeopaat zijn we daarnaast ook bij een nes- health therapeut een behandeling gestart. Nes- health geeft je direct inzicht in het human bodyfield en bij mijn dochtertje werd vaccinatieschade duidelijk! Door middel van een eerste correctie met de mi-health ging haar vermoeidheid over en werd ze aanmerkelijk rustiger.

Al met al heeft de weg naar genezing 7 maanden geduurd. Ik ben zo dankbaar dat ik mijn gevoel heb durven volgen en de weg naar complementaire geneeswijzen ben ingeslagen. Dit werd me niet in dank afgenomen door de reguliere arts. Er werd echt druk op mij uitgeoefend, toen ik weigerde mijn dochtertje de reguliere medicatie nog te geven. Mijn bezorgde vragen over een mogelijke bijwerking als leukemie van deze medicatie bleven onbeantwoord. Wel werd getracht mij telefonisch te intimideren en bang te maken. Er werd doodleuk gezegd dat ze een melding wilden doen bij Jeugdzorg, wellicht zou mijn dochter nooit meer kunnen lopen door mijn besluit. Dit maakte mij niet bepaald vrolijk en ik heb dan ook heel goed duidelijk gemaakt hier niet van gediend te zijn. Het gaat om mìjn kind en zij is mijn verantwoordelijkheid, Ook heb Ik gevraagd waarom er met mij nooit is gesproken over voeding, vitamines, mineralen, het geven van zink en omega3 etc. Dit is één van de eerste zaken waar je op wordt geattendeerd als je kiest voor alternatieve begeleiding en dit heeft veel bij gedragen aan het genezingsproces van mijn kind. Ik vroeg de arts of deze bekend was met het ontstoren via homeopathie en weleens van nes-health gehoord had. Hier was ze niet mee bekend, ik heb het haar dan ook ten zeerste aangeraden zich er eens in te verdiepen.

Mijn dochtertje is inmiddels met behulp van homeopathie en nes - health beter geworden! Zij is nu 5 jaar jong, haar spraak achterstand is helemaal ingehaald en ze is vrolijk, gelukkig en kerngezond. De heftige reactie op vaccinaties heeft van ons ex-vaxxers gemaakt. Het is heel verdrietig dat er geen gehoor is voor de ervaringsverhalen van onze kinderen. Ik voel me gezegend dat alles goed is gekomen met mijn dochtertje maar zal alle ellende die vaccinatieschade met zich meebrengt nooit vergeten. Ik heb me bepaalde tijden enorm eenzaam gevoeld met de onzekerheid of je kind beter zal kunnen worden, met het negeren als je het over vaccinaties en bijwerkingen wilt hebben en de verwijten die je toegespeeld krijgt als je voor een andere weg kiest dan door de maatschappij of je persoonlijke omgeving goed wordt geacht. Het is allemaal niet niets!

Inmiddels ben ik voor de tweede keer moeder en deze ellende zal mijn lieve meisje van nu 8 maanden bespaard blijven. Een immuunsysteem hoort sterk en gezond gemaakt te worden! Vaccins verzwakken juist het immuunsysteem waardoor je vatbaar wordt voor vele ziektes die nog vele malen erger kunnen zijn dan een kinderziekte die de kinderen vroeger allemaal kregen. Ik heb de keerzijde van vaccineren ervaren en samen met mij vele andere ouders. Men mag ons niet blijven negeren …

Wat ik graag aan ouders mee wil geven is het volgende, onderzoek zelf eerst goed wat jij als ouder wilt, voordat je klakkeloos iets in je kind laat spuiten en neem pas dan de beslissing of jij je kind wilt laten vaccineren of niet. Mijn meisjes zullen nooit meer vaccinaties krijgen, geen vaccinaties meer met al die hulpstoffen, met al die troep erin wat ernstige gevolgen kan hebben, ook op latere leeftijd!

Groetjes Angela

Meer ervaringen: