‘Spontane’ abortus en hersenhuilen

‘Spontane’ abortus en hersenhuilen

Precies een jaar nadat wij waren getrouwd is Carin rond 26 augustus 1988 in blijde verwachting geraakt. Op 22 september hebben we de zwangerschap door onderzoek bevestigd gekregen in het MR70, Bachplein 12, Amsterdam.  Door haar moeder is Carin erop geattendeerd dat rodehond bij zwangere vrouwen afwijkingen bij de vrucht kan veroorzaken en zij wist niet of Carin rodehond had gehad. Vandaar dat wij onze zorgen hierover met de huisarts hebben besproken. Vervolgens heeft Carin bij onze huisarts in Diemen op woensdag 5 oktober om 10 over 8 het vaccin tegen rodehond gekregen. Als de arts het BMR-vaccin heeft gegeven, dan heeft hij ons daarvan niet op de hoogte gesteld. Er is alleen gesproken over een vaccinatie tegen rodehond.

In het weekend van 8-9 oktober 1988 waren we genodigden bij het huwelijk van een collega in België. Carin voelde toen enige onrust in haar buik. Op maandagavond 10 oktober is Carin's vrucht afgestoten. Zij heeft me de vrucht laten zien en wij waren zeer bedroefd. Carin heeft toen de verloskundige in Hilversum telefonisch geraadpleegd. Waarschijnlijk heeft ze haar ook een bezoek gebracht op dinsdag 11 oktober. Er staat tenminste een afspraak in de agenda genoteerd. De nabloeding is na een paar weken vanzelf opgehouden. Omdat de zwangerschap nog in de agenda stond van het Groene Kruis kwam er in het voorjaar van 1989 iemand van deze organisatie aan de deur. Wij hebben ons verdrietige verhaal verteld.

In maart 1990 is Carin weer zwanger geraakt. Deze tweede zwangerschap en de zwangerschap daarna zijn zonder problemen verlopen. Ze verliepen ‘volgens het boekje’. De ongeveer zes weken van de allereerste zwangerschap tot aan het toedienen van het vaccin waren ook zonder problemen verlopen.

De twee gezond geboren, prachtige kinderen zijn volgens het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd, maar beide kinderen hebben ontroostbaar gehuild direct na toediening van de vaccins. Wij weten nu dat dit ‘hersenhuilen’ was, een zeer bekende ernstige bijwerking van waarschijnlijk de kinkhoestcomponent in het vaccin. Ondanks deze ernstige bijwerking is geadviseerd om door te gaan met vaccineren, terwijl wij nu weten, dat andere consultatiebureauartsen dan wel doorgingen met vaccineren, maar zonder de K erin, dus met het DTP-vaccin i.p.v. het DKTP-vaccin.

Onze zoon heeft meer dan eens buisjes in zijn oren gekregen vanwege veelvuldige oorontstekingen en slechter horen. Dat lijkt ons nu een reactie op de vaccinaties.

Toon & Carin, januari 2020

Meer ervaringen: