Ervaringsverhaal van een nu 54-jarige man

Ervaringsverhaal van een nu 54-jarige man, opgetekend door zijn vrouw in februari 2019

Begin 1964 werd als vijfde kind in een gezin met uiteindelijk 8 kinderen een jongen geboren. Hij zou net als de andere kinderen worden gevaccineerd. In die tijd hoorde daar de pokkenvaccinatie nog bij. Hij liet echter geen enkele reactie zien op de pokken vaccinatie. Zijn moeder stond voor een raadsel, immers de andere broers en zussen hadden direct een reactie gekregen na de pokkenvaccinatie. Ze ging dan ook weer naar het consultatiebureau en daar vertelden ze haar dat het weer herhaald moest worden. De baby werd voor de tweede  keer gevaccineerd tegen de pokken.

Hij huilde wel flink na de vaccinatie, maar dit was dan ook wederom de enige reactie die er kwam. Welnu wat te doen? En ja hoor voor de derde keer ging de pokkenvaccinatie erin. Ook nu kwamen de pokken niet op! Hij huilde alleen maar intens na elk bezoek aan het consultatie bureau. Verder was hij een rustig kind. Wel bleek hij vaak zomaar spontaan ergens in een hoek in slaap te vallen.

Hij groeide op en koos voor militaire dienst. Hier hoorden ook de nodige vaccinaties bij, wat daadwerkelijk gebeurde. Op het DTP vaccin kreeg hij een heftige reactie. Hij kon niet meer lopen omdat zijn achillespezen direct erna gingen ontsteken. Hij was marathonloper en had een goede conditie. Hij is naar de militaire arts gestrompeld en vertelde dat deze reactie direct na de vaccinatie was ontstaan. De bedrijfsarts wimpelde dit weg en vertelde dat de vaccins geen enkele consequentie hadden en dat er geen enkel verband was tussen de vaccinaties en de ontstoken achillespezen. Hij vond dit vreemd, hij wist het toch zeker. Hij baalde flink omdat er een marathon wedstrijd aankwam waar hij graag aan mee wilde doen, maar door deze  reactie moest hij uiteraard rust nemen. Elke 5 jaar kregen ze een herhalingsprik en hij reageerde de 2e keer wederom flink, nu met een opgezwollen stijve arm op de plaatst van injectie en zijn spieren werden steeds slapper. Met marathon lopen moest hij stoppen omdat hij dat echt niet meer voor elkaar kreeg, armpje drukken met de jongens werd ook een probleem, dit lukte echt niet meer door verminderde spierkracht. Ook was hij vaak moe en viel net als toen hij jong was, vaak spontaan in slaap. Wellicht was ook dit destijds een reactie op de vaccinaties?  Omdat er gewoonweg niet genoeg bekend is over lange termijn effecten bij vaccineren in het algemeen, kunnen we dit niet weten.

Na vijfentwintig jaar militaire dienst kreeg hij een dubbele hernia. Dit was de aanleiding voor eervol ontslag, borreltje erbij en dat was het einde van de militaire dienst. 

Het leven ging door en hij schreef zich in bij een yoga opleiding en volgde een vierjarige opleiding tot yoga docent. In die tijd leerde hij mensen kennen die vaccinatie schade hadden. Het werd hem zelf steeds duidelijker dat de vaccins en de herhalingsprikken, die hij in militaire dienst verplicht had gekregen niet goed voor hem waren geweest. Immers zijn spierkracht was echt aanzienlijk verminderd. 

Op een dag kon hij niet meer lopen en zelfs zijn jongste dochtertje niet meer optillen. Hij werd doorverwezen naar de neuroloog en die constateerde inderdaad spierzwakte. Ze konden verder niets meer doen was het antwoord, hij moest er maar mee zien te leven? Supplementen nemen om de spierkracht te bevorderen? Daar geloofde de arts niet in. Daar sta je dan, met je rug tegen de muur. Het is nogal heftig om te zien dat een eens zo sterke en actieve man op een stoeltje de afwas doet, staan hield hij niet vol, daar was geen kracht meer voor. Ik kon, als zijn vrouw, mijn tranen soms gewoonweg niet meer bedwingen. Een bouwpakket van een grote blokhut, die hij had gekocht om daarin les te geven als yoga docent, bleef triest in het plastic staan.

Op een dag kwam er iemand met het adres van een kleurentherapeut aan, waar die persoon goede ervaringen mee had. Zo gezegd zo gedaan en er heen. De hele zomer kreeg hij intensieve therapie. Ook is hij toch begonnen met het nemen van supplementen zoals o.a. vitamine B complex en C en hebben we ons voedingspatroon aangepast. Met yoga en veel wandelen, liefst in het bos hield hij zijn conditie zo goed mogelijk op peil. Het volgende voorjaar ging hij voorzichtig het plastic van de blokhut afhalen en weer de volgende dag ging hij aan het stapelen. Tot grote verbazing van zijn omgeving ging hij graven voor het fundament en tot nog grotere verbazing van de hele omgeving stond de blokhut er in goed drie weken.

Mijn man werkt nu nog steeds als yoga docent in zijn studio, waar wij heel dankbaar voor zijn. Maar wij zijn heel kritisch geworden over vaccinaties. Na verdieping in vaccinaties en de ervaring die wij hebben opgedaan zijn wij erg geschrokken en inmiddels behoren ook wij tot de groep ex-vaxxers. Wij lazen dat "ziektes" als Fybromyalgie,  MS (multiple sclerose), CVS (Chronisch vermoeidheidssyndroom), GBS (Guillain-Barré syndroom), MMF (Macrofagic myofasciitis), het gevolg kunnen zijn van de aluminium bevattende vaccins en dat deze gevolgen zich jaren later pas kunnen uiten! Wij vermoeden heel sterk dat de vele vaccinaties, met name de additieven die erin zitten, bij de verzwakking van de spieren bij mijn man een grote rol hebben gespeeld.

Er is tegenwoordig steeds meer informatie beschikbaar, maar je moet wel zelf op onderzoek uitgaan. Ik zou een ieder aanraden zich goed te verdiepen in de gevolgen die vaccineren kúnnen hebben. Er is niemand die je vooraf over mogelijke risico’s informeert of een bijsluiter geeft.  ik hoop dat dat spoedig zal veranderen, een gewaarschuwd mens telt voor twee ... 

Groet van een liefdevolle echtgenote.
 

*WHO Macrofagische myofasciitis en aluminium bevattende vaccins
Bron: http://www.who.int/vaccine_safety/committee/reports/october_1999/en/

*Professor Chris Exley, Hoogleraar Bio-organische chemie, Keele University
Trailer, Injecting Aluminum https://youtu.be/vfS38ErqVxY

Meer ervaringen: