Bestaat een 'postvaccinaal syndroom'?

Bestaat een 'postvaccinaal syndroom'?

Dr. Tinus Smits heeft deze benaming gegeven aan het complex van klachten die kunnen ontstaan als gevolg van vaccinaties. Hij heeft uitgelegd, dat het bewijs voor de relatie daarin bestaat dat het zogenoemde homeopathische “Ontstoren“ van de bijwerking van het vaccineren een spectaculaire verbetering geeft van klachten. Dat kunnen ernstige klachten zijn, maar ook minieme gedragsstoornissen, waarvan je zou denken dat deze met een bijwerking van een vaccinatie niets te maken zouden hebben: bijv: slaapverstoring, driftbuien, onrust, slechter eten, vaker verkouden, ‘zichzelf niet-zijn“. Deze verstoringen kunnen het gezinsleven onaangenamer maken en als er na een ontstoring meer rust komt zou je mogen zeggen dat de onrust en verstoring dus te maken zou kunnen hebben met de bijwerking van de vaccinaties. Zie ook www.cease-therapie.nl, www.tinussmits.nl
en de DVD’s “Who’s afraid of Tinus?” deel 1 en 2. Wetenschappelijk bewezen is deze methode (nog) niet. Vele ouders zijn erg blij met de werking van deze methode en vertellen over de verbeteringen bij hun kind.

Nee, daar is geen wetenschappelijk bewijs voor.
 

Sommige homeopaten en antroposofen duiden met de term ‘postvaccinaal syndroom’ een verzameling aan van uiteenlopende klachten. De lijst van acute en chronische klachten die deel uitmaken van het postvaccinaal syndroom omvat tientallen aandoeningen. Een kind zal vrijwel altijd wel één van deze klachten vertonen, of het nu gevaccineerd is of niet. Het wetenschappelijke bewijs voor het bestaan van het postvaccinaal syndroom is nooit geleverd.