Kan autisme door vaccinatie worden veroorzaakt?

Kan autisme door vaccinatie worden veroorzaakt?

Elke vaccinatie leidt tot een flinke prikkeling van het immuunsysteem van een kind. Dat is ook het doel van een vaccinatie. Voor sommige kinderen is deze prikkeling zo hevig, dat zij er restverschijnselen aan over houden. De ernst van deze restverschijnselen varieert van kind tot kind. Gedacht kan worden aan neurologische verstoringen in de ontwikkeling van taal, motoriek, gedrag, etc. Ook het moment waarop deze schadelijke reacties zichtbaar worden, kan wisselen van direct na de vaccinatie tot een paar weken of jaren erna.
 
Dat een bepaalde verstoring een rechtstreeks gevolg is van de vaccinatie is wetenschappelijk moeilijk te bewijzen. Zeker als de reactie pas na enkele weken optreedt. Meer onderzoek hiernaar zou prioriteit moeten krijgen.De NVKP wil de bewijslast omkeren; laat het RIVM of het Bijwerkingencentrum Lareb maar bewijzen dat de schade niet door de vaccinatie is veroorzaakt!
In de methode van Tinus Smits (CEASE-therapie) wordt uitgegaan van energetische verstoringen die, door gebruik te maken van een homeopathisch geneesmiddel dat is gemaakt van de verstorende factor (dikwijls een vaccin), kunnen worden hersteld. Op deze wijze zijn veel kinderen met gedragsstoornissen, zoals autisme, weer beter geworden en kunnen zij normaal functioneren. Wanneer door de CEASE-therapie het autisme is verminderd, kun je achteraf met meer zekerheid stellen, dat de vaccinatie mogelijk de oorzaak was van het autisme.
 
Op de website www.cease-therapie.nl vindt u meer informatie over deze therapie. Ook treft u daar een lijst aan van geregistreerde CEASE-therapeuten, van wie enkelen ook op onze behandelaarslijst staan.
 
Het boek dat Tinus Smits heeft geschreven over de CEASE-therapie “Autisme, de wanhoop voorbij” is in 2010 in het Nederlands verschenen.

De volgende link leidt naar een filmpje met meer informatie:
www.youtube.com/watch?v=l_9MnoyVIqk&context=C38aa3f0ADOEgsToPDskIN3VZ2ZtxaslTv5erKH1jB

< vorige   volgende >